Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Medicofarma Biotech z zastrzykiem gotówki
Medicofarma Biotech z zastrzykiem gotówki

Medicofarma Biotech otrzymała pierwszą część z 14,68 mln zł, które pozyskała z emisji akcji serii G i H, objętych przez spółki Medicofarma S.A. oraz VITAMA S.A. Otworzy to drogę do nowych inwestycji, które spółka planuje podjąć w związku z działalnością badawczo-rozwojową. Szczegóły strategii zostaną przedstawione w maju br. 

 

 

Przypomnijmy, że w lutym br. spółka zbyła wszystkie aktywa wykorzystywane w ramach dotychczasowej działalności Inbook S.A. i rozpoczęła działalność w obszarze biotechnologii. Nowe projekty będą finansowane z emisji akcji serii G i H na łączną kwotę 14,68 mln zł. W ramach umowy inwestycyjnej notowana spółka nabędzie również Centrum Badawczo-Rozwojowe VITAMA S.A. – Medicofarma Biotech to zupełnie nowe przedsięwzięcie, które będzie bardzo konkurencyjne na rynku. Z powodu dużej liczby projektów, które są obecnie na etapie weryfikacji lub negocjacji, szczegóły strategii przedstawimy w maju. Mogę już zdradzić, że niebawem będziemy mieć własne laboratorium, a w II kwartale br. planujemy rozpoczęcie zupełnie nowego projektu badawczego – zapowiada Cezary Kilczewski, prezes Medicofarma Biotech.

Warte podkreślenia jest również, że z końcem marca Medicofarma Biotech zawarła ze spółką Medicofarma S.A. umowę, pozyskując tym samym licencję na metodologię wykonywania testu do wykrywania SARS-CoV-2 przy współpracy z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Przedmiotem licencji jest rozwiązanie, wraz z jego przyszłymi modyfikacjami i wersjami, polegające na metodologii wykonywania testu do wykrywania SARS-CoV-2 w próbkach wymazów nosowo-gardłowych pacjentów metodą RT-PCR, wraz z systemem kontroli gwarantującym poprawność przeprowadzonego testu.

Zgodnie z umową od dnia 31 marca 2021 r. spółka posiada na zasadzie wyłączności m.in. prawo do korzystania z technologii na wszelkich polach jej komercyjnej eksploatacji, w szczególności do opracowywania marki własnej produktów, wytwarzania, wprowadzania do obrotu, dystrybucji, marketingu, promocji, sprzedaży produktów powstałych na skutek wykorzystania technologii. – Testy, które oferujemy znajdują się w czołówce pod względem dokładności w wykrywaniu koronawirusa i jego odmian, takich jak brytyjska czy południowoafrykańska. Jednak to tylko ułamek tego, co chcemy zaoferować rynkowi usług zdrowotnych jako firma biotechnologiczna zorientowana również na profilaktykę i leczenie chorób cywilizacyjnych – kończy Cezary Kilczewski.

KOMENTARZE
Newsletter