Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Łódzkie firmy ruszają na podbój USA! Misja gospodarcza na Bio International Convention w San Diego
Łódzkie firmy ruszają na podbój USA! Misja gospodarcza na Bio International Convention w Sa

12 maja br. w Łodzi odbyło się spotkanie dedykowane przedsiębiorcom z branży biotechnologii. Tym samym rozpoczęto przygotowania do misji gospodarczych w ramach kluczowych na świecie imprez targowych, m.in. dla sektora LifeScience. Za pierwszy cel obrano Bio International Convention w San Diego w Kalifornii, w dniach 13-16 czerwca 2022 r. 

 

 

Celem spotkania było zapoznanie otoczenia biznesu ze specyfiką rynku biotech i możliwościami wprowadzania produktów w branży, która choć niezwykle ryzykowna, daje też ogromne stopy zwrotów i jako taka jest uznawana za priorytetową dla rozwoju krajowej inteligentnej gospodarki. Skuteczna adaptacja firm na rynek zagraniczny wymaga nie tylko posiadania wiedzy o jego niuansach (tutaj bariera wejścia jest wysoka, zarówno finansowa, jak i merytoryczna), ale także aspektach kulturowych, które odgrywają istotną rolę w budowaniu relacji z zagranicznymi klientami. Mając to na uwadze, organizator przedsięwzięcia, Fundacja Regionalne Centrum Aktywności Gospodarczej, postawiła sobie za cel wyposażenie przedsiębiorców w informacje niezbędne do skutecznego wejścia na strategiczny rynek, stanowiący kierunek ekspansji wyjazdowej. Dzięki tej inicjatywie środowisko biznesu ma okazję poznać specyfikę rynku, mentalność potencjalnych partnerów handlowych oraz uwarunkowania administracyjno-prawne wprowadzania polskich produktów na dane rynki.

 

RCAG, organizując spotkanie, założyło sobie następujące cele: 

• diagnozę i analizę potencjału wewnętrznego i zewnętrznego przedsiębiorcy, określenie pozycji rynkowej oraz wsparcie w wyznaczeniu celów strategicznych, prowadzących do wzrostu konkurencyjności na rynku międzynarodowym,

• analizę aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i innych zasad warunkujących dostęp do rynku zbytu,

• projektowanie produktów i usług w celu wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności produktów, w tym przeznaczonych na rynki międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem metodologii „myślenia projektowego”,

• ramową analizę sytuacji wyjazdowej, kondycji rynku docelowego i konkurencyjności branż/grup produktowych zakwalifikowanych do udziału w misji,

• omówienie formalno-prawnych zagadnień dotyczących podejmowania i prowadzenia działalności wyjazdowej/eksportowej przez polskich przedsiębiorców na rynku docelowym („praktyczny przewodnik po rynku”, z uwzględnieniem utrudnień w dostępie do niego, przepływów finansowych czy dostaw i magazynowania towarów),

• zmapowanie możliwych barier w rozwoju relacji biznesowych i sposobów ich pokonywania, z uwzględnieniem specyfiki rynku docelowego/charakteru wydarzenia międzynarodowego, w tym analizę barier kulturowych i sposobów unikania biznesowego faux pas,

• przedstawienie otoczenia biznesu, zasad dystrybucji, docelowego rynku zbytu,

• omówienie możliwości wejścia na rynek docelowy (poszczególne kroki/etapy, przykładowy model), 

• obsługę handlową na rynku docelowym (własna czy outsourcing),

• określenie sposobów prezentacji oferty i jej doboru podczas misji wyjazdowej,

• organizację praktycznego panelu eksperckiego (przedstawienie doświadczeń polskich firm w imporcie/eksporcie z destynacją docelową organizacji misji).

 

Pierwsza misja już w czerwcu! 

Bio International Convention to największe wydarzenie w świecie biotechnologii, organizowane przez Biotechnology Innovation Organization (BIO). Corocznie przyciąga największe firmy biotech z całego świata, dając im ogromne możliwości wymiany doświadczeń, nawiązania partnerstwa oraz networkingu. Dostarcza wiedzy i inspiracji na temat głównych trendów w branży. W trakcie kilkudniowego eventu ogromną uwagę przykuwają wystąpienia i sesje kluczowych decydentów, naukowców oraz managerów mających wpływ na rozwój tego sektora. Konwencja to również Forum Biznesowe BIO, setki sesji poświęconych trendom i innowacjom w biotechnologii, kwestiom politycznym, strategicznym i finansowym, a także największe na świecie targi biotechnologiczne – the BIO Exhibition – zapowiadają inicjatorzy łódzkiego spotkania. W ramach misji przedsiębiorcy będą mogli wziąć udział w sesjach match-makingowych oraz spotkaniach B2B. ​

 

Niepowtarzalna szansa dla łódzkich firm

RCAG oferuje bezpłatny udział w misjach gospodarczych, połączony z uczestnictwem w targach branżowych w USA, Kanadzie, Azji, Danii, Norwegii oraz UAE, dla lokalnych firm. Jeśli przedsiębiorstwo funkcjonuje na terenie województwa łódzkiego, prowadzi działalność w obrębie sześciu inteligentnych specjalizacji regionalnych oraz technologii kluczowych (1. nowoczesny przemysł włókienniczy i mody, w tym wzornictwo, 2. zaawansowane materiały budowlane, 3. medycyna, farmacja, kosmetyki, 4. energetyka i odnawialne źródła energii, 5. innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, 6. informatyka i telekomunikacja), jest gotowe, aby rozszerzyć aktywność o nowe rynki i chce pozyskać zagranicznych kontrahentów, niekoniecznie wiedząc od czego zacząć, to projekt idealnie dopasowany do jego potrzeb. Wiedza, strategia i kontakty, zdobyte podczas misji, będą procentowały w przyszłości. Wyjazd jest poprzedzony dedykowanym szkoleniem, takim jak opisywane powyżej, a także profesjonalnym, praktycznym przygotowaniem do udziału w misji. Czas na ekspansję! Sprawdź swoje szanse na nowych rynkach i dowiedz się więcej o naborze na stronie RCAG.

Źródła

Fot. https://pixabay.com/pl/photos/san-diego-kalifornia-79567/

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2024>

pnwtśrczptsbnd
30
31
2
3
4
8
9
10
12
14
15
16
19
PCI Days
2024-06-19 do 2024-06-20
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
Newsletter