Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Laboratorium badawczo-diagnostyczne PPNT
06.04.2004
Wkrótce na terenie Pomorskiego Parku Naukowo -Technologicznego w Gdyni powstanie Laboratorium badawczo-diagnostyczne.


Projekt organizacji i wyposażenia laboratoriów badawczo-diagnostycznych Modułu Biotechnologii i Ochrony Środowiska Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zespół laboratoriów wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą i diagnostyczną, będzie unikatową jednostką działającą w branżach biotechnologii i ochrony środowiska na terenie Polski Północnej. Pozwoli to wypełnić lukę aparaturową istniejącą w regionie w tym zakresie. Laboratoria będą także spełniać funkcje usługowe zarówno dla regionalnych instytucji naukowo – badawczych jak i instytucji użyteczności publicznej jak: szpitale, stacje sanitarne, stacje uzdatniania wód, policja w zakresie wysoko wyspecjalizowanej analityki.
KOMENTARZE
Newsletter