Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Terapia komórkowa w leczeniu niektórych chorób zwyrodnieniowych takich jak dystrofia mięśniowa jest coraz bardziej prawdopodobna. Naukowcy znaleźli nowy sposób izolowania komórek mięśniowych z tkanek zarodkowych.

Doktorant B.Borchin i Prof. T.Barberi z Australijskiego Instytutu Medycyny Regeneracyjnej ( ARMI - ang. Australian Regenerative Medicine Institute) na Uniwersytecie w Monash opracowali nową metodę generowania komórek mięśni szkieletowych, torując tym samym drogę dla przyszłych zastosowań w medycynie regeneracyjnej.

Naukowcy po raz pierwszy znaleźli sposób izolowania komórek prekursorowych mięśniowych z pluripotencjalnych komórek macierzystych metodą oczyszczania, która umożliwia ich dalsze różnicowanie do komórek mięśniowych. Jest to ważny krok, który przyczyni się do stworzenia „platformy” do testowania nowych leków na ludzkie tkanki. Komórki macierzyste posiadają zdolność stawania się dowolną komórką w organizmie ludzkim. Gdy komórki macierzyste rozpoczynają różnicowanie się, w tym momencie dużym wyzwaniem dla naukowców jest kontrola tego procesu i produkcji tylko tych pożądanych komórek. Pomyślnie kontrolując ten proces, naukowcy mogliby dostarczyć wiele wyspecjalizowanych komórek, które stosowane byłyby w leczeniu różnych chorób degeneracyjnych, takich jak dystrofia mięśniowa i choroba Parkinsona.

„Istnieje pilna potrzeba, aby znaleźć źródło komórek mięśniowych, które mogą być stosowane w celu zastąpienia uszkodzonych włókien mięśniowych w chorobach zwyrodnieniowych. Pluripotencjalne komórki macierzyste mogą być źródłem komórek mięśniowych.” – mówi Prof. Barberi. „Poza tym znaleźliśmy sposób izolowania komórek prekursorowych mięśni, co jest niezbędne do ich zastosowania w medycynie regeneracyjnej. Wytwarzanie dużej ilości czystych komórek prekursorowych mięśni nie tylko daję nam ich potencjalne zastosowanie terapeutyczne lecz również stwarza „platformę” do badań nad nowymi lekami.” – dodaje.

Przy użyciu technologii FACS (ang. Fluorescence Activated Cell Sorting), jest to typ specyficznej cytometrii,badacze zidentyfikowali specyficzne kombinacje białkowych markerów o wysokiej ekspresji w komórkach prekursorowych mięśni, umożliwiło to tym samym wyizolowanie tych komórek z reszty hodowli. „Te wyniki są bardzo obiecujące, ponieważ jest to znaczący postęp w kierunku wykorzystania pluripotencjalnych komórek macierzystych do regeneracji mięśni.” – powiedział Borchin. Badania te zostały opublikowane w czasopiśmie Stem Cell Reports.

 

Damian Jacenik

KOMENTARZE
Newsletter