Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Konkurs - Seminaria w tematyce strategii wykorzystania badań
20.04.2004
Generalna Dyrekcja Badań Naukowych KE ogłosiła 30 marca br. konkurs w zakresie technologii przemysłowych dotyczący seminariów na temat strategii wykorzystania badań.


Celem konkursu jest pomoc Komisji w inicjatywie zwiększenia potencjalnego oddziaływania projektów finansowanych w ramach jednego z programów naukowo-badawczych zarządzanych przez Dyrekcję Technologii Przemysłowych przez określenie czynników, które mogłyby ograniczyć te oddziaływania, a także przez zwiększenie świadomości uczestników partnerów w tym względzie oraz zainicjowanie dyskusji na temat strategii postępowania w przypadkach zagrożeń i wystąpienia możliwych problemów. Projekty muszą składać się z dwóch odrębnych części: 1. studium na temat potencjalnych przeszkód w wykorzystaniu wyników projektów (wewnętrzne przeszkody takie jak możliwe konflikty interesów między partnerami projektów oraz przeszkody zewnętrzne np. prawne lub normatywne, ewolucja rynku, rozwój innych technologii w celu rozwiązania tego samego problemu lub zaadresowanych do tego samego rynku, brak szkolenia, brak akceptacji przez społeczeństwo itp., 2. seminarium na temat strategii wykorzystania. Planuje się na początku umowę na 45 seminariów (czas trwania: 24 miesiące). Budżet wynosi 275 000 euro. Możliwe jest przedłużenie kontraktu na 90 seminariów. Termin przesyłania zainteresowanym dokumentów konkursu upływa 18 maja br. Termin składania ofert upływa 27 maja br., godz. 17:00. Szczegółowe informacje: http://ted.publications.eu.int/static/doccur/en/en/53415-2004.htm Kontakt: European Commission DG Research, Directorate Industrial Technologies Office MO75 6/18 Att: Stefaan Vandendriessche B-1049 Brussels Tel.: 0032-2-295.93.12 Fax: 0032-2-296.70.23 e-mail: stefaan.vandendriessche@cec.eu.int
KOMENTARZE
Newsletter