Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Konkurs grantów ICGEB-CRP 2005
17.12.2004
Ogłoszono kolejną edycję konkursu grantowego organizowanego i finansowanego przez International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology.


Zespoły naukowe z Polski, będącej pełnoprawnym członkiem ICGEB, mają prawo startować w tym konkursie. Program przewiduje finansowanie projektów badawczych maksymalnie 3-letnich w wysokości do 35 tys. USD rocznie. Z uwagi na to, iż organizatorzy wyznaczyli dla wszystkich krajów członkowskich limit 3 zgłoszeń projektów badawczych na coroczny konkurs, w przypadku większej liczby wniosków (a taka sytuacja miała miejsce w ciągu ostatnich kilku lat) niezbędne będzie przeprowadzenie wewnętrznej selekcji przed wysłaniem wybranych projektów do Triestu. Selekcję prowadzi zespół opiniodawców powoływanych ad hoc przez przewodniczącego Komitetu Narodowego ds. współpracy Polski z ICGEB oraz pełnomocnego przedstawiciela Polski w ICGEB Board of Governors - Prof. W.J.Steca.

Formularz wnioskuclik to open this Word file
W związku z przewidywaną koniecznością przeprowadzenia w/w selekcji wniosków grantowych można je będzie nadsyłać wyłącznie poczta elektroniczną w terminie do 31 stycznia 2005r. na adres: okruszek@bio.cbmm.lodz.pl. Kontakt: Prof. dr hab. A. Okruszek ICGEB Liason Officer for Poland Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN Zakład Chemii Bioorganicznej Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź Tel.: (0 42) 681 69 70; Fax: 681 54 83 E-mail: okruszek@bio.cbmm.lodz.pl
KOMENTARZE
Newsletter