Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Kongres dla przyszłości planety
Kongres dla przyszłości planety
Już po raz czwarty Łódzkie pełniło rolę stolicy „Biogospodarki”. W tegorocznym Kongresie wzięła udział rekordowa liczba uczestników - ponad 600 osób, w tym kilkadziesiąt z zagranicy. Rozmawiano na tematy ważne dla jakości życia całej planety, ale i odpowiedzialności oraz zadań na szczeblu regionalnym. Złożone Deklaracje i zawarte Porozumienie wytyczać będą szlak poszczególnym Regionom Europy i Polski w ramach idei zrównoważonego rozwoju.

 

Finansowe perspektywy

Najważniejszym punktem Kongresu było podpisanie Łódzkiej Deklaracji Regionów, której sygnatariusze – 8 województw – zobowiązali się do wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Regiony opowiedziały się za ścisłą współpracą, wymianą dobrych praktyk oraz realizacją wspólnych projektów finansowanych m. in. z funduszy unijnych.

- Łódzka deklaracja bioregionów to głos regionów wzywający do myślenia o gospodarce jako o inteligentnej specjalizacji przyszłości Europy, pokazujący jak ważna jest rola samorządów w tym procesie. Zachęcamy do tego, by to była odpowiedź na bieżące potrzeby mieszkańców, byśmy mieli pewność, że będzie dostępna żywność zdrowa i wysokiej jakości, że będą dostępne zasoby wody oraz że będziemy mieli szansę żyć w czystym środowisku – mówił Marszałek Województwa łódzkiego, Witold Stępień.

6 października, w ramach Forum Bioregionów Europy Środkowej i Wschodniej, podpisano porozumienie o współpracy z Bio-Based Industries Joint Undertaking, instytucją badawczą o budżecie prawie 4 mld euro, wspierającą firmy wprowadzające nowoczesne technologie w obszarze biogospodarki. Dodatkowe środki dostępne będą także w ramach Programu Horyzont 2020.

 

Wymiana dobrych praktyk

Kongres to także prezentacja wiedzy i doświadczenia w dziedzinie biogospodarki. Przez dwa dni odbyło się ponad 40 merytorycznych prezentacji z udziałem polskich i zagranicznych ekspertów. Dotyczyły one zagadnień związanych ze współpracą regionów oraz biogospodarki na rzecz aktywnego życia i zdrowego starzenia się, stosowania zasad gospodarki cyrkularnej czy też coraz powszechniejszego wykorzystania polimerów i biomateriałów. Kongres był też okazją dla lokalnych firm i samorządów do prezentacji swoich możliwości. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się elektryczne jednoślady czy ekologiczne wyroby spożywcze z regionu.

 

Tekst: Łukasz Wójcik, Zdjęcia: Adam Zalewski 

----

IV Międzynarodowy Kongres Biogospodarki organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego odbył się w Łodzi w dniach 6-7 października 2016 r., w EC1 Łódź, Miasto Kultury.

Kongres współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi 

 

 

KOMENTARZE
news

<Grudzień 2020>

pnwtśrczptsbnd
1
2
TECHCO Forum
2020-12-02 do 2020-12-03
3
4
5
6
7
8
NEURONUS 2020 Neuroscience Forum
2020-12-08 do 2020-12-11
9
Digital Hospital Forum
2020-12-09 do 2020-12-09
11
12
13
14
15
MEDmeetsTECH #10
2020-12-15 do 2020-12-16
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Newsletter