Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
"Kobieta w Nauce" – wystąpienie Gerlind Wallon, Kongres BIO2014
Na odbywającym się w Warszawie Kongresie BIO2014, miała miejsce sesja: Women in Science z udziałem Wicedyrektor EMBO, Gerlind Wallon. Wygłosiła ona prezentację: „A persistent problem: traditional gender roles hold back female scientists”, która podkreśliła problem nierówności w zatrudnianiu oraz szansie na sukces kobiet w nauce oraz wyjaśniła przyczyny takiego stanu rzeczy.

Pomimo, iż ponad połowa studentów w Europie to kobiety, niecałe 15% posiada stopień profesora. Istnieją różne poglądy na temat przyszłości kobiet w nauce. Jedni naukowcy twierdzą, iż kreuje się pewna różnica w szansie na zatrudnienie pomiędzy kobietami a mężczyznami na każdym szczeblu kariery. Inni badacze twierdzą, iż istniejąca luka pomiędzy płciami powinna w trakcie dłuższego okresu czasu wyrównać się.

Przeprowadzone meta-analizy wykazały, iż w przypadku wniosków o granty, mężczyźni posiadaja 7% wyższe szanse na pozytywną odpowiedź. Zrealizowane przez EMBO statystyki zatrudnienia oraz uzyskiwania nagród w stosunku do płci, określają pojawiające się różnice. W przypadku programu, EMBO LTF (Long-Term Fellowships), analizowane dane pokazały, iż kobiety posiadają 20% mniejsze szanse na sukces w porównaniu z mężczyznami. Dlaczego granty składane przez mężczyzn są wyżej oceniane? Po pierwsze, może to być powiązane z faktem, iż mężczyźni są bardziej produktywni niż kobiety, co skutkuje jest z wyższą jakością a co za tym idzie, wyższą oceną składanych wniosków oraz prac. Podsumowując, ogólna różnica pomiędzy kobietami oraz mężczyznami jest powiązana z ilością oraz jakością publikacji.

Wyniki przeprowadzonych badań sugerują, że kobiety są częściej w stanie dostosować swoją karierę czy miejsce pracy w stosunku do swojego partnera. Kobiety częściej muszą dzielić czas przeznaczony na pracę i karierę w stosunku do czasu poświęconego dla rodziny oraz wychowania dzieci. Stąd częściej robią przerwy w swojej pracy oraz karierze (37% w porównaniu do 24% mężczyzn), ponieważ ważniejsza jest dla nich rodzina oraz potomstwo. Brak zatrudnienia przez pewien okres oraz brak rozwoju zawodowego, powoduje iż po takiej przerwie trudno jest kobietom dorównać w kwalifikacjach zawodowych mężczyznom. Z tego powodu, pomimo pierwotnie wyższego przygotowania zawodowego kobiet, to właśnie mężczyźni częściej pracują na prestiżowych stanowiskach, kierują większymi laboratoriami czy zespołami naukowymi.

 

Gerlind Wallon pełni funkcję Wicedyrektora European Molecular Biology Organization (EMBO), gdzie jest odpowiedzialna za Program Młodych Badaczy (Young Investigators Programme), Granty Instalacyjne oraz Program Kobiety w świecie nauki. Gerlind Wallon zdobyła tytuł magistra z zakresu inżynierii chemicznej, a następnie doktorat z biochemii na Uniwersytecie Brandeisa (USA). Swoja karierę zawodową rozpoczęła w EMBL w Niemczech. W EMBO stworzyła Program Młodych Badaczy, Kursy Zarządzania Laboratoriami oraz zajęcia z zakresu sytuacji kobiety w świecie nauki oraz ich szansy na rozwój zawodowy.

KOMENTARZE
Newsletter