Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Inteligentny rozwój Mazowsza
Inteligentny rozwój Mazowsza
W nowej perspektywie finansowej funkcjonować będą dwa programy oferujące wsparcie dla innowacji. Pierwszy z nich na poziomie krajowym – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, będący następcą Programu Innowacyjna Gospodarka. Drugi, na poziomie województwa, to Regionalny Program Operacyjny. W ramach tego ostatniego region Mazowsza otrzyma duże środki pieniężne z funduszy europejskich na dotowanie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Jak wpłynie to na rozwój Mazowsza? Pytamy o to Małgorzatę Rudnicką, kierownik Wydziału Innowacyjności w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Czym jest dla Pani innowacja?

Definicyjnie wszyscy wiedzą czym jest innowacja. To nowy pomysł, rozwiązanie lub wdrożenie. Jest to definicja mi bliska, ponieważ bardzo lubię myśleć o innowacji na kilku płaszczyznach. Oznacza to, że innowacje,  mogą być związane z badaniami technologicznymi i przełomowymi badaniami naukowymi, które mają zastosowanie na wielu polach.  Są one istotne dla rozwoju gospodarczego i postępu technologicznego. Staram się jednak nie zapominać także o rozwiązaniach, które nie są związane z typowymi badaniami naukowymi, a też mogą być innowacyjne. Należy pamiętać o innowacjach, gdzie wykorzystuje się wiedzę do rozwiązywania problemów z pozoru błahych  dla naukowców czy osób, które zajmują się wysokimi technologiami. Są to jednak rozwiązania, które w rzeczywistości bezpośrednio wpływają na podmiot, przedsiębiorstwo czy organizację. Możemy mówić nie tylko o innowacjach technologicznych, ale także organizacyjnych czy procesowych. Biorąc pod uwagę sytuację województwa mazowieckiego, należy zaznaczyć, że mamy dobrze rozwinięty rynek wysokich technologii, to w tym kontekście najczęściej mówi się o innowacjach. Regiony peryferyjne Mazowsza są jednak w dużo gorszej sytuacji pod względem rozwoju gospodarczego czy technologicznego. Nie zapominam więc  tych innowacjach, być może nie tak przełomowych, które jednak mogłyby przyczynić się do rozwoju tych regionów i zwiększyć ich konkurencyjność zarówno dla Europy, jak i świata. 

Jak województwo mazowieckie wspiera innowacyjność? 

Za pomocą różnych instrumentów. Co do zasady, kompetencją samorządu jest wspomaganie i promowanie współpracy między nauką a gospodarką. Nie mamy wprost instrumentów wynikających z polskiego prawa, które by pozwalały kształtować politykę innowacyjną. Jest to zastrzeżone dla poziomu krajowego.  Jednak kwestie strategiczne i związane z  wdrażaniem funduszy europejskich nakładają na regiony obowiązek kreowania kierunków rozwoju innowacyjności. Samorząd Województwa Mazowieckiego  stara się koncentrować na zbudowaniu systemu wsparcia innowacji. Takiego, który generowałby projekty innowacyjne. Dysponujemy wszystkimi narzędziami, które wynikają z finansowania projektów badawczo-rozwojowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w poprzedniej perspektywie finansowej oraz w perspektywie 2014-2020. Wspieramy system innowacji także poza Regionalnym Programem Operacyjnym. Mam na myśli Mazowiecką Sieć Innowacji, czyli projekt wspomagający kształtowanie ekosystemu innowacji.  Oznacza to kreowanie systemu połączeń i powiązań między różnymi instytucjami w regionie a przedsiębiorcami tak, aby ten system pozwalał na generowanie jak największej liczby innowacyjnych projektów. Zależy nam na przedsięwzięciach, które mają szansę zawojować gospodarkę nie tylko regionalną, ale i w wymiarze międzynarodowym. Mazowiecka Sieć Innowacji to także na przykład organizowane targi nauki i kooperacji, które pokazują naukowcom i firmom, gdzie można szukać i jak kojarzyć partnerów z tych dwóch sfer. Staramy się to również włączać w politykę klastrową i wspierać nasze klastry by mogły wdrażać projekty międzynarodowe . Chcemy także podnosić poziom świadomości dotyczący różnych aspektów innowacji. Począwszy od tych najbardziej podstawowych kwestii, czyli strategicznego podejścia do zarządzania firmą. A jest to warunek niezbędny, aby myśleć o wdrażaniu projektów badawczo-rozwojowych i innowacji. Poprzez możliwości finansowania rozwoju, czy działań w ramach przyjętej strategii firmy. Należy też podkreślać, że są różne odcienie innowacyjności. Jest to nie tylko technologia, ale też organizacja i marketing. Te aspekty także popularyzujemy. Staramy się promować jedną z najistotniejszych dla innowacyjności kwestii, czyli współpracę i otwartość na kooperowanie z innymi podmiotami. To wszystko dzieje się w  ramach infoseminariów regionalnych. Odbywają się one w Warszawie, ale też w innych regionach województwa mazowieckiego. Są to działania miękkie, ale wydaje się, że niezbędne, aby projekty innowacyjne przedsiębiorstw mogły zafunkcjonować i przynieść wymagane rezultaty oraz spożytkować naprawdę duże pieniądze, które w nowej perspektywie będą przeznaczane na działalność badawczo-rozwojową. W sumie, w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na cel tematyczny pierwszy (badania, rozwój i innowacje) zostanie przeznaczonych ponad 270 mln euro, z czego bardzo istotna część na projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. W przypadku korzystania z tych środków beneficjentem musi być przedsiębiorca: sam albo we współpracy z jednostką naukową. W perspektywie 2007-2013 region raczej nie był postrzegany jako ten podmiot, który dysponuje znacznymi środkami na innowacyjność, a w tej chwili dysponuje naprawdę dużymi pieniędzmi na ten cel.

Nowatorskie podejście promujemy także za pomocą konkursu „Innowator Mazowsza”.  W tym roku odbyła się już 6 edycja tego konkursu. Nagradza firmy młode (do 10 lat obecności na rynku), które z powodzeniem wdrażają w praktyce rozwiązania innowacyjne oraz młodych naukowców – doktorów i tych, którzy zakończyli przewód doktorski , realizujących innowacyjne projekty badawcze, których wyniki  mają zastosowanie w praktyce. Chcemy promować naukowców nie zapominających o potrzebach gospodarki.

KOMENTARZE
news

<Kwiecień 2021>

pnwtśrczptsbnd
29
31
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
18
20
NutraFood Poland
2021-04-20 do 2021-04-22
22
24
27
Podstawy oznaczania wilgotności
2021-04-27 do 2021-04-27
28
29
1
2
Newsletter