Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Grupa PBKM kupuje laboratorium w Szwajcarii – poprzez przejęcie szwajcarskiej spółki Biocell Lugano SA
Famicord AG – szwajcarska spółka z Grupy PBKM, działającej w Europie pod nazwą Grupa Famicord, przejmuje 100% udziałów w spółce Biocell Lugano SA za kwotę nie większą niż 1,6 mln euro (ok. 6,9 mln PLN). Umowa pomiędzy akcjonariuszami spółki Biocell Lugano SA i Famicord AG została podpisana w dniu 17 maja 2018 r.

Biocell Lugano posiada w miejscowości Contone w Szwajcarii nowoczesne laboratorium do preparatyki i przechowywania komórek macierzystych z płynu owodniowego i łożyska. Biocell Lugano swoje usługi kieruje do klientów biznesowych (B2B) i indywidualnych, głównie z Włoch.

Przejęcie umożliwia wzmocnienie pozycji Grupy Famicord w Europie Zachodniej, poprzez wykorzystanie laboratorium Biocell Lugano do wzrostu biznesu na obiecujących rynkach, wprowadzenie nowych usług i nawiązanie korzystnych relacji partnerskich. Transakcja przejęcia spółki Biocell Lugano przez Famicord AG zostanie sfinansowana ze środków własnych Grupy PBKM. Płatność za przejęte udziały jest rozłożona na trzy raty płatne do 2020 r.

Posiadanie własnego, nowoczesnego laboratorium w Europie Zachodniej, w kraju o wysokiej reputacji, było od dawna elementem strategii Grupy Famicord. Transakcja jest korzystna dla Grupy, ponieważ przejmowana jest działająca spółka, która posiada opatentowaną, innowacyjną technologię izolacji komórek macierzystych z łożyska, płynu owodniowego oraz zębów mlecznych, czyli technologię, której w większości nie posiada obecnie Grupa PBKM. Spółka Biocell Lugano rozpoczęła komercjalizację tej technologii, a Grupa Famicord będzie kontynuować ten proces.

– Inwestycja w nowoczesne laboratorium w Szwajcarii daje nam możliwość oferowania nowych usług bankowania dla naszych klientów w innych krajach. Otwiera także przed nami nowe perspektywy rozwoju w Europie Zachodniej i podniesienie jakości naszych usług, gdyż będziemy mogli oferować klientom możliwość bankowania komórek macierzystych w laboratorium w Szwajcarii. Warto podkreślić, że cena jaką zapłacimy za działające według najlepszych standardów laboratorium w Szwajcarii jest atrakcyjna w porównaniu do skali inwestycji, którą musielibyśmy ponieść na budowę i wyposażenie podobnego laboratorium w Europie Zachodniej – mówi Jakub Baran, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu PBKM.

Biocell Lugano, przed przejęciem przez Grupę PBKM, wchodziło w skład Biocell Center – grupy firm z Włoch, Szwajcarii i USA specjalizujących się w usługach medycznych, preparatyce i przechowywaniu komórek macierzystych z płynu owodniowego, łożyska i kosmówki.

KOMENTARZE
Newsletter