Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Granty na przyjmowanie doktorantów
12.11.2004
Komisja Europejska ogłosiła ostatni w 6PR konkurs na jeden z rodzajów stypendiów instytucjonalnych, tzw. Szkolenia początkujących naukowców (Early Stage Research Training – EST) z budżetem 170 milionów euro.


Celem projektu tego typu jest oferowanie szkoleń zagranicznym pracownikom naukowym stojącym na progu kariery naukowej, w tym doktorantom. Szkolenia oprócz części naukowo-badawczej powinny również zawierać kursy uzupełniające typu: zarządzanie projektami, umiejętności prezentowania wyników badań, etyka a badania naukowe, ochrona własności intelektualnej, etc. 4-letnie projekty mogą być składane albo przez pojedynczą jednostkę naukową (istnieje możliwość zaangażowania kilku jednostek z jednego kraju) albo przez co najmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów, które wspólnie chcą prowadzić szkolenia. W ramach zaakceptowanego przez KE projektu partnerzy przyjmują na stypendia finansowane z budżetu 6PR naukowców z zagranicy, którzy po ukończeniu studiów wyższych mają do 4 lat stażu naukowego. Termin składania skróconej wersji wniosku to 15 grudnia 2004r. KE ze względu na dużą liczbę składanych projektów zmieniła zasady ich przygotowania i oceny, wprowadzając następującą dwustopniową procedurę nadsyłania wniosków, a następnie ich dwustopniową ocenę:
 • projekty pisze się i wysyła wyłącznie elektronicznie z wykorzystaniem przygotowanego przez Komisję narzędzia internetowego (EPSS). Szczegółowe informacje: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=155 ;
 • na termin grudniowy przygotowuje się skróconą wersję projektu, czyli formularze administracyjne (A1, A2, A4) oraz część opisową B, która obecnie sprowadza się do 8 stron formatu A4. Tutaj należy opisać dziedzinę naukową w jakiej ma być prowadzone szkolenie, innowacyjne i interdyscyplinarne aspekty oraz uzasadnić potrzebę kształcenia naukowców w danym obszarze (B1. Scientific quality of the research training area). Następnie opisuje się samo szkolenie (B2. Quality of training activities), jego strukturę, czas trwania, korzyści z prowadzenia szkolenia dla uczestników oraz instytucji, jak i dla danej dziedziny naukowej. W przypadku udziału w projekcie kilku instytucji opisuje się ich rolę i szkolenia przez nich organizowane;
 • nadesłana propozycja jest oceniana przez ekspertów powołanych przez KE, wg kryteriów podanych w Programie Pracy (Work Programme). Waga obu punktów części opisowej jest bardzo zróżnicowana, aż 70% całej oceny stanowi punkt B2, czyli proponowana działalność szkoleniowa;
 • autorzy wniosków ocenionych pozytywnie podczas pierwszej ewaluacji (marzec 2005) zostaną zaproszeni przez KE do kolejnego etapu polegającego na przygotowaniu i wysłaniu projektu w całości, czyli łącznie z wcześniej opisanymi punktami B1 i B2. Tym razem ocenione zostaną wszystkie części projektu łącznie, również te wcześniejsze z zastosowaniem nowego rozkładu punktów wagowych. Komisja przewiduje, że termin nadsyłania projektów w 2 turze upłynie 26 kwietnia 2005 roku.
 • KOMENTARZE
  news

  <Styczeń 2020>

  pnwtśrczptsbnd
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  29
  31
  1
  2
  Newsletter