Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Gorący temat: nastroje w spółce Mabion po spadku wartości akcji. Komentarz Prezesa!
Mabion SA to czołowa polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. 27 maja 2015 r. KCR SA wypowiedziało umowę o prowadzenie Badania nad lekiem MabionCD20. KCR SA powołała się na przejściowe ograniczenie dostępności leku. Czy zagraża to stabilności firmy i jej pozycji na giełdzie? Komentarzy udziela dr Maciej Wieczorek- prezes Zarządu Mabion S. A.

 

1. W związku z tym, że KCR SA wypowiedziało umowę o prowadzenie Badania nad lekiem MabionCD20 akcje firmy spadły. Czy niesie to niebezpieczeństwo dla stabilności firmy?

Spółka Mabion jest firmą stabilną z jasno wytyczonymi celami, które konsekwentnie realizuje. Wszystkie wydarzenia w spółce są pod kontrolą Zarządu i nie ma tu mowy o przypadkowości czy zachwianiu stabilności działania firmy.

2. Badania nad MabionCD20 przejęła spółka Altiora, czy zmiana zaburzy i spowolni prace nad zakończeniem badań klinicznych?

Należy zaznaczyć, że badanie RZS – w procesie rejestracji leku MabionCD20 – prowadzone jest przez 2 firmy CRO – KCR i Altiora. Występował co prawda pewien podział regionalny pomiędzy dostawcami usług: KCR odpowiadał za kraje wschodnie - Gruzję, Ukrainę i Serbię, Altior za kraje bałkańskie. W Polsce obie firmy prowadziły swoją aktywność. Podczas rozważania kwestii płynności prowadzenia badania trzeba pamiętać, że CRO jest pośrednikiem pomiędzy sponsorem badania – Mabionem, a badaczami, prowadzącymi pacjentów w badaniu, na podstawie udzielonych przez sponsora – Mabion pełnomocnictw. Główne działanie firm CRO to monitorowanie ośrodków prowadzących badanie w zakresie dokumentacji i spełniania procedur. W związku z kwestiami dotyczącymi procedury badania i jego optymalizacji, umowa z KCR stała się dla spółki mało opłacalna kosztowo. W procesach  negocjacyjnych nie mogliśmy dojść do porozumienia w zakresie bardziej elastycznej formy rozliczeń i w efekcie doszło do rozwiązania umowy. Forma wypowiedzenia była najłatwiejszą formą kontraktowo przewidzianą i nie była zaskoczeniem dla spółki. Rozwiązanie umowy z KCR nie ma żadnych implikacji w zakresie jakości i wyników badania, a także konsekwencji dla bezpieczeństwa badania oraz pacjentów, czy też pomyślnym zakończeniem prowadzonych badań. Aktualnie omawiamy z KCR szczegóły okresu przejęcia obowiązków KCR praz Altiora.

3. Czy zgodzi się Pan z tezą, że obecna sytuacja Mabionu na GPW stwarza korzystne okazje dla "graczy giełdowych"? Czy nie obawia się Pan sytuacji, że w związku z 6% spadkiem akcji, ktoś będzie mógł przejąć kontrolny pakiet akcji?

Zarząd spółki nie może wypowiadać się w kwestii kursu akcji, ani decyzji potencjalnych akcjonariuszy. Pragnę jednak zaznaczyć, że konsekwentnie realizujemy zadeklarowane postanowienia jakie sobie wyznaczyliśmy i prowadzimy działania mające na celu – jak najefektywniejsze czasowo i kosztowo – sfinalizowanie wprowadzenia na rynek i pozyskanie możliwości przemysłowego wytwarzania leku MabionCD20.

4. Mógłby Pan w jakiś sposób uspokoić posiadaczy akcji?

Wszystkich akcjonariuszy mogę zapewnić, że Zarząd spółki dokłada wszelkich starań, żeby proces ten przebiegał możliwie jak najpłynniej – biorąc pod uwagę jak bardzo skomplikowanym przedsięwzięciem jest wprowadzenie na rynek nowego leku biotechnologicznego – i zakończył się sukcesem, który z pewnością odczują także Akcjonariusze.

Dr Maciej Wieczorek – Prezes Zarządu

Jest założycielem i prezesem zarządu firmy biofarmaceutycznej Celon Pharma, która jako jedna z nielicznych w Polsce rozwija innowacyjne leki biotechnologiczne. Wcześniej był współwłaścicielem i wiceprezesem zarządu firmy Adamed, gdzie zajmował się strategią produktową, badaniami i rozwojem oraz marketingiem. Jest twórcą i współtwórcą kilkunastu zgłoszeń patentowych w zakresie klasycznych leków chemicznych oraz biotechnologicznych, a także autorem wdrożeń kilku najlepiej sprzedających się leków w Polsce. Doktor nauk medycznych.

 

 

 

Anna Szulc

KOMENTARZE
Newsletter