Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
GenXone S.A., spółka portfelowa Medcamp S.A., wchodzi w nowe obszary diagnostyki z wykorzystaniem sekwencjonowania nanoporowego
GenXone S.A., spółka portfelowa Medcamp S.A., wchodzi w nowe obszary diagnostyki z wykorzys

Medcamp informuje, że w dniu 9 maja br. zawarł z Helix Immuno-Oncology oraz GenXone trójstronne porozumienie dotyczące rozpoczęcia współpracy w zakresie rozwoju narzędzi do diagnostyki i terapii nowotworów różnego pochodzenia, ze szczególnym uwzględnieniem raka jelita grubego i rozwoju technologii CAR-T.

 

 


Helix jest spółką biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne terapie przeciwnowotworowe oparte o technologię CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cells). Rozwój gałęzi medycyny spersonalizowanej wykorzystującej CAR-T jest jednym z elementów długofalowego projektu utworzenia Europejskiego Centrum Immunoterapii Nowotworów (ECIN, Centrum), który ma na celu umożliwienie polskim pacjentom onkologicznym dostępu do najnowszych przeciwnowotworowych terapii komórkowych.

Działalność operacyjna Helix zakłada wykorzystanie platformy technologicznej CAR-T w leczeniu nowotworów hematologicznych (szpiczak mnogi) oraz nowotworów litych (m. in. nowotwór trzustki, żołądka i jelita grubego). Jednym z wyzwań w dziedzinie immunoterapii adoptywnej nowotworów litych jest wybór odpowiedniego, specyficznego wyłącznie dla komórek guza, antygenu. Helix oraz GenXone zamierzają podjąć współpracę w ramach identyfikacji nowych antygenów na komórkach nowotworowych do rozwoju technologii CAR-T w nowotworach litych.

Udział GenXone będzie polegał na opracowaniu i selekcji potencjalnych celów molekularnych, charakterystycznych dla danego typu nowotworu, w szczególności raka jelita grubego. Dostarczone dane zostaną wykorzystane przez Helix do wytworzenia nowych rodzajów komórek CAR-T i późniejszej weryfikacji ich skuteczności u pacjentów z nowotworami litymi, w szczególności nowotworami przewodu pokarmowego.

Helix to powołana w 2013 r. spółka córka kanadyjskiej firmy biofarmaceutycznej Helix BioPharma, która zajmuje się rozwojem innowacyjnych leków onkologicznych. Helix BioPharma to spółka notowana na giełdzie w Toronto oraz Frankfurcie. W ocenie Medcamp zawarte porozumienie ułatwi GenXone oferowanie swoich produktów opartych na technologii sekwencjonowania nanoporowego, również w zakresie koronawirusa SARS-CoV-2 na rynku międzynarodowym.

Źródła

Bankier

Fot. https://pixabay.com/pl/illustrations/dna-analiza-badania-3539309/

KOMENTARZE
Newsletter