Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Gedeon Richter ogłasza zwycięzców inicjatywy FORWARD – grantów dla innowacyjnych badań nad płodnością i rozrodczością
Firma Gedeon Richter ogłosiła sześciu zwycięzców w ramach swojej inicjatywy FORWARD 2018. Program oferuje atrakcyjne granty na rzecz badań nad płodnością, przeznaczone na wspieranie innowacyjności w zakresie badań medycznych nad rozrodczością na całym świecie.

 

 

 

Komitet Naukowy inicjatywy FORWARD, składający się z przedstawicieli PregLem i Gedeon Richter z doświadczeniem w dziedzinie technik wspomaganego rozrodu, endokrynologii reprodukcyjnej, embriologii, zarządzania badaniami klinicznymi i kwestiami regulacyjnymi, dokonał przeglądu 65 zgłoszeń z 16 krajów europejskich, stosując restrykcyjne kryteria naukowe. Zgłoszenia cechowały się bardzo wysokim poziomem akademickim, a dotyczyły wielu kluczowych dla kwestii rozrodczości tematów – począwszy od zdolności gamet do przeżycia i receptywności endometrium, po przewidywanie wyników leczenia z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego w celu poprawy obowiązujących protokołów opieki medycznej.

Lista zwycięzców, którym przyznano granty prezentuje się następująco:

* dr Maria Elisa Varela Sanz i dr Juan Garcia-Velasco z Hiszpanii;

* Samir Hamamah z Francji;

* dr Christophe Blockeel z Belgii;

* dr Veronika Grzegorczyk-Martin z Francji;

* Anja Pinborg z Danii;

* Ermanno Greco z Włoch.

Decyzję podjęto biorąc pod uwagę: wykonalność propozycji, innowacyjność, wkład w dziedzinę oraz zgodność z zaangażowaniem spółki Gedeon Richter na rzecz wykorzystywania wyników badań w praktyce i poprawie leczenia niepłodności u pacjentów, którzy pragną zostać rodzicami.

– Inicjatywa FORWARD jest świadectwem ciągłego zaangażowania spółki Gedeon Richter na rzecz wspierania innowacyjnych badań nad płodnością na całym świecie – podkreślił  Pablo Arriagada, Wiceprezes PregLem ds. Medycznych – W ciągu kolejnych 5 lat te międzynarodowe zespoły klinicystów i naukowców otrzymają w sumie milion euro na prowadzenie swoich innowacyjnych badań. Ich obiecujące i nowoczesne projekty mogą zaowocować trwałymi korzyściami dla pacjentów pragnących zostać rodzicami. Niecierpliwie czekamy na możliwość finansowania tych wizjonerskich badań i wspierania ich sukcesu.

Więcej informacji na temat zwycięzców grantów FORWARD i ich pracy znajduje się na stronie internetowej www.forwardgrant.com.

KOMENTARZE
Newsletter