Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Dotacje dla państwowych uczelni medycznych
27.02.2004
Rada Ministrów wydała wczoraj rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji na finansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych dla studentów na państwowych uczelniach medycznych i tych, które prowadzą medyczną działalność dydaktyczną i badawczą.
Rozporządzenie dotyczy dziewięciu Akademii Medycznych, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dotacja na sfinansowanie świadczeń zdrowotnych w ramach szkolenia studentów została wyodrębniona z dotacji, o której mowa w ustawie o szkolnictwie wyższym. Sposób jej podziału uzależniony jest od liczby studentów kierunku lekarskiego i stomatologicznego. Sposób podziału dotacji, przy założeniu jej zwiększenia z 26 mln zł w roku 2003 do 27 mln zł w roku 2004, spowoduje w roku bieżącym wzrost dotacji dla siedmiu Akademii Medycznych od 1,1 proc. do 13,7 proc., w stosunku do dotacji przydzielonej w roku 2003 oraz spowoduje jej zmniejszenie dla trzech Akademii Medycznych od 2,9 proc. do 6,7 proc. Wyjątek stanowi Akademia Medyczna w Bydgoszczy, która nie kształci studentów na kierunku stomatologicznym i zastosowanie tego sposobu podziału dotacji spowoduje jej wzrost na kierunku lekarskim.
KOMENTARZE
Newsletter