Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Czym jest Recyrkulacyjny System Akwakultury?

Ryby i owoce morza to jedno z głównych źródeł białka dla ponad 3 mld ludzi na całym świecie. W ostatnich 30 latach spożycie ryb wzrosło o 122%. Do 2050 r. będziemy musieli wyprodukować o połowę więcej żywności niż obecnie, aby wyżywić 10 mld ludzi. Jednak zmiany klimatu, rosnące temperatury, brak wody i kurczące się zasoby naturalne utrudniają efektywną produkcję rolniczą.

 

 

Aby sprostać temu wyzwaniu świat dąży do wprowadzenia tzw. gospodarki cyrkularnej (ang. circular economy, pol. GOZ – gospodarka o obiegu zamkniętym). Nowoczesna akwakultura (hodowla ryb) wpisuje się w ideę gospodarki cyrkularnej, tworząc technologie hodowli ryb i owoców morza, które pozwalają uniezależnić się od warunków środowiska i oszczędniej gospodarować zasobami naturalnymi. 

Przykładem takiej technologii jest RAS – Recyrkulacyjny System Akwakultury. Więcej informacji o tym innowacyjnym rozwiązaniu znajduje się w krótkim filmie animacyjnym, przygotowanym pod okiem specjalistów z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk z Olsztyna w ramach projektu EIT Food #AnnualFoodAgenda, który w Polsce oprócz Instytutu jest realizowany przez firmę Maspex oraz Bank Żywności z Olsztyna.

 

#AnnualFoodAgenda to projekt komunikacyjny, finansowany ze środków EIT Food, czyli Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii ds. Żywności. EIT Food to wiodąca w Europie inicjatywa na rzecz tworzenia innowacji w branży rolno-spożywczej oraz budowania bardziej zrównoważonego, zdrowego i godnego zaufania systemu żywnościowego. Konsorcjum EIT Food składa się z kluczowych dla branży przedsiębiorstw, start-upów, ośrodków badawczych i uniwersytetów z całej Europy. EIT Food to jedna z ośmiu Wspólnot Wiedzy i Innowacji, ustanowionych przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), niezależny organ UE, powołany w 2008 r. w celu stymulowania innowacji i przedsiębiorczości w całej Europie.

KOMENTARZE
Newsletter