Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Centra transferu wiedzy spin szansą na zwiększenie efektywności współpracy przedsiębiorstwo-uczelnia
Centra transferu wiedzy spin szansą na zwiększenie efektywności współpracy przedsiębiorstwo

W ostatniej dekadzie w Polsce obserwujemy dynamiczny rozwój firm z sektora Life Science, który otrzymał miliardy euro dofinansowania z Unii Europejskiej. Pandemia skierowała zainteresowanie inwestorów w stronę spółek biotechnologicznych i co ciekawe, nie tylko tych bezpośrednio związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, ale również tych związanych z szeroko pojętą ochroną zdrowia. Pandemia uświadomiła również jak ważny, w skali globalnej, jest sektor ochrony zdrowia, co spowodowało wzrost finansowania B+R w tym obszarze. 

 

 

Mimo kłopotów, które przeżywała każda branża, jak np. opóźnienie dostaw czy konieczność reorganizacji pracy, B+R zyskało bardzo wiele. Okazało się, że wdrożenie innowacyjnych preparatów dzięki korzystaniu z technologii może odbywać się dużo szybciej. Ponadto, samo ustawodawstwo dopuściło taką możliwość. To przekłada się na jeszcze szybsze wdrażanie innowacji w zakresie zdrowia, a to na szybszy zwrot dla inwestorów. Wobec tego Biotechnologia (wraz z Naukami Life Science) staje się dziedziną jeszcze bardziej ekscytującą, a jej możliwości wręcz nieograniczone. 

 

Ważnym katalizatorem rozwoju jest jednak dobra współpraca pomiędzy jednostkami naukowymi i biznesem, której owocem jest komercjalizacja badań naukowych, transfer technologii i wiedzy z uczelni do gospodarki.

 

Według najnowszych badań PARP (1), najważniejsze bariery powodujące brak współpracy biznesu z uczelniami to trudności w ocenie wartości takiej współpracy oraz brak zrozumienia wzajemnych potrzeb obu stron. Z perspektywy uczelni największą przeszkodą we współpracy jest biurokracja, a także brak zrozumienia potrzeb drugiej strony. Przedstawiciele biznesu również postrzegają trudności biurokratyczne za istotną barierę współpracy, chociaż za ważniejszą uznają brak wiedzy o możliwości współpracy.

 

Naprzeciw tym barierom wychodzi projekt SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców, realizowany na terenie Małopolski z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. To propozycja nowatorskiego modelu współpracy ekspertów z dziedziny z przedsiębiorcami, umożliwiającego komercjalizację prowadzonych badań naukowych. Projekt oferuje, poprzez sieć partnerów, którymi są instytut badawczy, instytut naukowy PAN, organizacje pozarządowe oraz największe krakowskie uczelnie, w tym Uniwersytet Jagielloński – Małopolskie Centrum Biotechnologii, możliwość realizacji, z niewielką odpłatnością (VAT-u), audytu technologicznego z udziałem ekspertów – posiadających wykształcenie branżowe, wieloletnie doświadczenie pracy na Uczelni oraz w przedsiębiorstwach. Każda taka usługa jest „szyta na miarę” i dostosowana do konkretnej potrzeby przedsiębiorstwa. Dodatkowo, sformalizowanie współpracy w ramach projektu SPIN jest łatwe i szybkie.

 

Według badań przeprowadzonych przez Obserwatorium Małopolska, małopolskie przedsiębiorstwa oczekują przede wszystkim uwzględnienia ich indywidualnych potrzeb przez instytucje zewnętrzne świadczące innowacyjne usługi. Ten element wzajemnej współpracy jest ważny dla 85,5% firm, które wyraziły zapotrzebowanie na darmowe usługi świadczone przez wyspecjalizowane podmioty w ciągu najbliższych 2 lat. (2).

 

Projekt SPIN w odpowiedzi na te potrzeby, na pierwszym miejscu stawia przedsiębiorcę, jego pomysł i potencjał innowacyjności. W odróżnieniu od instytucji powołanych dla transferu wiedzy z polskich uczelni do gospodarki, SPIN działa w przeciwnym kierunku tzn. pomysły na innowacje zaczerpnięte są od miko-, małych – małopolskich przedsiębiorców, którzy najlepiej znają i czują zapotrzebowanie rynku. W ramach audytu technologicznego dobierany jest zespół naukowy o pożądanych kompetencjach do współpracy. W oparciu o pomysł powstaje koncepcja rozwoju innowacyjnej technologii, produktu, usługi z dziedziny Life Science. Co więcej, powstaje biznes plan przedsięwzięcia, do którego dopasowywane są, dostępne w danym momencie, środki finansowe z funduszy strukturalnych.

 

Zapraszamy przedsiębiorstwa z Małopolski, szczególnie działające w branżach:

  • przemysłu farmaceutycznego związanego z rozwojem innowacyjnych leków, terapii;
  • przemysłu medycznego związanego z rozwojem nowatorskich metod diagnostycznych w różnych dziedzinach, wyrobów medycznych z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego;
  • przemysłu chemicznego, zajmującego się m.in. wytwarzaniem kosmetyków, wyrobów medycznych, opracowaniem linii produkcyjnych, nowych receptur;
  • przemysłu związanego z przetwórstwem i technologią żywności do kontaktu i współpracy.

 

 

 

 

Źródła

LITERATURA:

1. WSPÓŁPRACA UCZELNI I PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ, źródło: https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2021/04/Raport_Biznes_Nauka_Rada-Sektorowa_Komunikacja-_042021.pdf

2. Technology Transfer and Entrepreneurship, 2020, 7, 00-00; ”The Polish Biotech & Life Science Sector: The Convergence of Culture, Ambition & Need”, Eliza Barbachowska and Roland Z. Kozlowski.

KOMENTARZE
Newsletter