Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Captor Therapeutics złożyła prospekt w KNF i planuje debiut na GPW na przełomie 2020/2021 r.
Captor Therapeutics złożyła prospekt w KNF i planuje debiut na GPW na przełomie 2020/2021 r

Captor Therapeutics S.A., biofarmaceutyczna spółka prowadząca obecnie 6 projektów rozwoju leków, złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt w związku z zamiarem przeprowadzenia pierwszej publicznej oferty akcji (IPO) i dopuszczenia oraz wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

 

Spółka planuje debiut na giełdzie na przełomie roku 2020/2021. Środki, które zamierza pozyskać z oferty publicznej, zostaną przeznaczone m.in. na finansowanie obecnych projektów badawczo-rozwojowych spółki w celu doprowadzenia ich do optymalnego momentu korzystnego dla przeprowadzenia komercjalizacji leku (w fazie przedklinicznej lub w zależności od okoliczności w fazie I-A).

– Zdecydowaliśmy się na emisję akcji w drodze oferty publicznej i wejście na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, aby pozyskać środki finansowe na realizację celów strategicznych spółki w perspektywie do końca 2022 r., związanych przede wszystkim z naszą działalnością badawczo-rozwojową. Przeprowadzenie IPO i wejście na GPW umożliwi spółce szybszy rozwój projektów, a tym samym zbudowanie wartości, która umożliwi realizację naszego celu strategicznego, czyli komercjalizację projektów, która w naszej ocenie może nastąpić na etapie badań przedklinicznych, czyli w momencie optymalnego stosunku wartości do ponoszonego ryzyka. Sądzimy, że będziemy gotowi do debiutu giełdowego na koniec tego roku, ale ostateczną decyzję o terminie oferty będziemy uzależniali od sytuacji na rynku kapitałowym – mówi dr Michał Walczak, Chief Scientific Officer i Członek Zarządu, współtwórca i akcjonariusz Captor Therapeutics.

Captor Therapeutics jest innowacyjną firmą biofarmaceutyczną wyspecjalizowaną w rozwoju leków indukujących celowaną degradację białek chorobotwórczych (ang. Targeted Protein Degradation, TPD). Siedziba spółki jest w Polsce, ale posiada ona również spółkę zależną – Captor Therapeutics GmbH w Szwajcarii. Misją spółki jest rozwój leków najlepszych w klasie (ang. first in class), poprawiających jakość życia pacjentów. Spółka obecnie koncentruje działalność na opracowaniu leków w obszarze chorób onkologicznych i autoimmunologicznych, dla których obecnie brak jest możliwości leczenia bądź też dostępne metody wykazują istotne ograniczenia terapeutyczne.Stosowana przez spółkę technologia TPD umożliwia usuwanie białek chorobotwórczych niedostępnych dla innych technologii oraz przełamuje ograniczenia leków małocząsteczkowych, niszcząc białka oporne na działanie dostępnych terapeutyków i wykorzystując przewagi farmakologii degraderów nad inhibitorami. Technologia TPD jest także przełomem pod względem potencjału celowania w dowolne białko, także w białka uznawane za niemożliwe do celowania terapeutycznego (ang. Undruggable Proteome). Spółka jest europejskim liderem w zakresie rozwoju technologii TPD.

– Technologia TPD jest wprawdzie bardzo młoda w kategoriach przemysłu farmaceutycznego, ale podmioty pracujące nad nią cieszą się zainteresowaniem wielkich koncernów farmaceutycznych. Pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Arvinas Inc., Nurix Inc., C4 Therapeutics Inc. oraz Kymera Therapeutics Inc. są przykładami spółek, które już na wczesnym etapie zawarły transakcje partneringowe z dużymi koncernami farmaceutycznymi. W ostatnim czasie dwie z tych firm – Nurix oraz Kymera – z sukcesem przeprowadziły pierwsze oferty publiczne na NASDAQ, będąc jeszcze na etapie pracy nad lekami w fazie przedklinicznej – mówi dr Tom Shepherd, Chief Business Officer Captor Therapeutics. – Ze względu na wysoką innowacyjność potencjalnej terapii z wykorzystaniem technologii TPD wskazany trend w sektorze farmaceutycznym, w szczególności w zakresie transakcji odnoszących się do TPD, powinien być kontynuowany z korzyścią dla projektów realizowanych przez Captor Therapeutics – dodaje dr Shepherd.

Od 2018 r. spółki działające w technologii TPD, tj. Kymera, Nurix, C4 Therapeutics czy Arvinas, zebrały ponad 10,3 mld USD od inwestorów prywatnych. Ponadto, przeprowadzając pierwsze oferty publiczne, Arvinas (2018), Nurix (2020) i Kymera (2020) pozyskały od inwestorów giełdowych ponad 500 mln USD. Każda z tych spółek ma dzisiaj kapitalizację rynkową bliską lub przekraczającą 1 mld USD. – Cieszymy się, że Captor Therapeutics po przeprowadzeniu IPO dołączy do tego ekskluzywnego grona pionierów technologii TPD, które stały się spółkami publicznymi. Traktujemy to jako ważny element wizerunkowy, ponieważ wśród europejskich spółek publicznych działających w tak innowacyjnym obszarze, jedna z nich będzie posiadała silny polski rodowód i będzie notowana na polskiej giełdzie – mówi dr Michał Walczak.

Captor Therapeutics prowadzi obecnie 6 projektów badawczo-rozwojowych w zakresie odkrycia i opracowania skutecznych i innowacyjnych leków na choroby autoimmunologiczne i onkologiczne oraz 3 projekty ukierunkowane na rozwój platformy technologicznej. Najbardziej zaawansowane projekty badawczo-rozwojowe to CT1, ukierunkowany na raka wątrobowokomórkowego oraz CT2, celujący w nowotwory układu krwionośnego i choroby autoimmunologiczne. Rozpoczęcie badań klinicznych obu tych projektów spółka przewiduje na 2023 r. Kolejne projekty dotyczą potencjalnych terapii na schorzenia nowotworowe (CT3), raka jelita grubego (CT4), choroby autoimmunologiczne, w szczególności patologiczne stany zapalne (CT5) oraz łuszczycy i reumatoidalnego zapalenia stawów (CT6). Spółka stale poddaje analizie nowe atrakcyjne cele molekularne o różnym poziomie walidacji w leczeniu chorób immunologicznych oraz onkologicznych.

Wyłączenie wszystkich chorobotwórczych aktywności białek, nad którymi pracuje Captor, nie jest możliwe przy użyciu podejść klasycznych np. leków biologicznych (przeciwciała) oraz inhibitorów małocząsteczkowych, dlatego w opinii spółki technologia TPD jest atrakcyjnym celem dla firm farmaceutycznych intensywnie poszukujących innowacyjnych terapii mających potencjał skutecznego zastosowania, szczególnie w obszarach dotychczas niezaspokojonych potrzeb medycznych. Strategia prowadzenia projektów oraz pipeline projektów Captor Therapeutics jest zbalansowany – oprócz bardziej zaawansowanych projektów, mogących wejść w fazę komercjalizacji w najbliższych latach, spółka pracuje również nad projektami, których horyzont czasowy jest dłuższy, ale ich potencjalna wartość komercyjna powinna być większa.

Pomysłodawcami i współzałożycielami Captor Therapeutics są dr Michał Walczak i dr Sylvain Cottens – były szef globalnego centrum chemii proteomicznej w szwajcarskim Novartisie. Silną stroną spółki jest wysoko wykwalifikowany zespół naukowców i ekspertów, który posiada wieloletnie doświadczenie w skutecznym odkrywaniu i rozwoju terapii lekowych. Captor Therapeutics zatrudnia obecnie blisko 80 pracowników – około połowa z nich posiada stopień naukowy doktora w dziedzinach nauk biologicznych, chemicznych i pokrewnych. Zespół kluczowych naukowców zarządzających spółką obejmuje dr. Michała Walczaka – na stanowisku Chief Scientific Officer, dr. Sylvaina Cottensa – Senior Vice President Chemistry oraz dr. Toma Shepherda – Chief Business Officer, wspieranych przez Aleksandrę Skibińską – Chief Financial Officer. Kadra zarządzająca spółki ma wieloletnie międzynarodowe doświadczenie budowane w największych globalnych firmach farmaceutycznych i biotechnologicznych, w tym na wysokich stanowiskach menedżerskich. Pracownicy spółki pochodzą z kilku różnych krajów, w dorobku naukowym mają ponad 200 publikacji naukowych oraz współpracowali łącznie przy ponad 100 zgłoszeniach patentowych. Zespół zdobywał doświadczenia w takich firmach i instytucjach jak: Novartis, AstraZeneca, Merck & Co, Almac Group, Medivir, Kymab, Harvard University, University of Cambridge, The Scripps Research Institute, ETH Zurich, University of California. Oprócz doskonałej kadry naukowej spółka prowadzi działalność we Wrocławskim Parku Technologicznym, gdzie posiada nowoczesne zaplecze badawczo-rozwojowe wyposażone w wysokiej klasy sprzęt badawczy. Captor posiada spółkę zależną w szwajcarskim Allschwil w Swiss Innovation Park w bezpośrednim sąsiedztwie Bazylei – samego centrum europejskiego przemysłu biofarmaceutycznego, które obecnie prowadzi działalność w zakresie business development. Jednym z zaplanowanych celów emisyjnych jest pozyskanie finansowania na otwarcie i wyposażenie laboratorium w tej lokalizacji.

Spółka finansuje potrzeby kapitałowe, skutecznie pozyskując dotacje unijne oraz środki od inwestorów prywatnych. Od początku funkcjonowania spółka zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowy na dofinansowanie projektów o łącznej wartości ponad 175 mln zł. Doradcami spółki w procesie IPO są: Trigon Dom Maklerski jako Koordynator Oferty, MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Wspólnicy sp. k. jako doradca prawny oraz cc group – relacje inwestorskie i public relations IPO.

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2021>

pnwtśrczptsbnd
1
3
5
6
9
Packaging [R]evolution
2021-06-09 do 2021-06-09
10
11
12
13
15
16
EUROBIOTECH Online 2021
2021-06-16 do 2021-06-16
VIII KONGRES POLSKA CHEMIA 2021
2021-06-16 do 2021-06-16
17
Beauty Innovations 2021 ONLINE
2021-06-17 do 2021-06-18
19
GENialne terapie
2021-06-19 do 2021-06-19
20
LNE ONE DAY
2021-06-20 do 2021-06-20
21
22
23
25
26
27
29
PHARM Connect Congress 2021
2021-06-29 do 2021-06-30
30
1
3
4
Newsletter