Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Biznes i innowacje w województwie łódzkim – Europejskie Forum Gospodarcze 2014
Podczas tegorocznej VII edycji łódzkiego Europejskiego Forum Gospodarczego zarejestrowano ponad 2 tysiące uczestników. Wydarzenie to skupiło przedstawicieli zarówno polskiego jak i zagranicznego biznesu, grono naukowców oraz przedstawicieli władzy.

W trakcie panelu dyskusyjnego: Biznes, konkurencja, współpraca, innowacje podkreślono potrzebę ścisłej współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi a przemysłem i przedsiębiorcami. Moderatorem panelu był Marek Zuber, ekspert gospodarczy CNBC. W wystąpieniu rozpoczynającym debatę zwrócił uwagę na wpływ transformacji systemu politycznego na rozwój gospodarki w naszym kraju. Według niego, rozwój inwestycji w Polsce przebiega dynamicznie.

- Polska jest atrakcyjnym punktem inwestycyjnym. Nie tylko ze względu na to, że jest relatywnie tania, jeżeli chodzi o lokowanie tutaj różnego rodzaju obiektów.  Nie tylko pod względem kosztów pracy, ale też cen ziemi – podkreśla Marek Zuber. - Mamy doskonałych pracowników. Wielu inwestorów zagranicznych zwraca na to uwagę. Jedyną szansą na to, żeby rozwijać się w naszym kraju, polepszać stan polskiej gospodarki jest tworzenie własnych technologii, koncepcji i je realizować. Środki unijne otwierają przed nami takie możliwości.

Wykład wprowadzający wygłosił prof. dr hab. inż. Piotr Kula,  prorektor ds. innowacji Politechniki Łódzkiej. Politechnika Łódzka stanowi silny ośrodek innowacyjny w regionie łódzkim. Profesor wskazał na ogromny potencjał uczelni. Ma ona bogate zaplecze naukowe, realizuje szereg kluczowych projektów ważnych dla polskiej gospodarki. Otrzymane wsparcie ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pozwoliło prowadzić badania nad materiałem przyszłości - grafenem. Co więcej, w zakresie innowacyjnych technologii,Politechnika Łódzka pracuje nad technologią redukcji emisji rtęci przy spalaniu stałych paliw kopalnych. Do innych sukcesów jednostki należą praca nad celulozą bakteryjną znajdującą wykorzystanie w medycynie, rozwiązania dla lotnictwa, sieci światłowodowe czy siatki komórkowe zwiększające trwałość dróg, nasypów.

- Aby budować innowacyjną gospodarkę, przewagę konkurencyjną naukowcy i przedsiębiorcy muszą się wzajemnie słuchać. Mówić tymi samymi językami. – podkreślił  prof. dr hab. inż. Piotr Kula. - Nie powinniśmy się napawać radością z posiadania rozwiązania, na które nie ma popytu na rynku.

Kolejny punkt panelu dyskusyjnego stanowiło wystąpienie prof. Marka Bartosika pt. ,,Antyrozwojowe bariery w polskiej polityce naukowej i gospodarczej".  Naukowiec  zwrócił uwagę na przeszkody systemowe stawiające nasz kraj na odległym miejscu w Europie pod względem innowacyjności.

- Czego potrzeba aby zwiększyć innowacyjność firm i inwestycje w B i R? Konieczne są ulgi w podatkach związane z wprowadzaniem nowych technologii i inwestycjami w B i R – zaznaczył prof. Marek Bartosik.

Zaproponował  wprowadzenie jednego centrum sterującego polityką kraju, spójnego systemu stymulatorów ekonomicznych oraz podkreślił istotę zwiększenie poziomu finansowana budżetowego na działalność badawczo-rozwojową powyżej 0,9% PKB.

Program Horyzont 2020 zaprezentowała Pani Agnieszka Kowalska, dyrektor Działu Współpracy Międzynarodowej ASM- Market Research and Analysis Centre Ltd. Prelegentka przedstawiła bardzo konkretne informacje dotyczące jednej z opcji pozyskiwania środków na badania naukowe, którego budżet na ten sektor w latach 2014-2020 wyniósł prawie 80 mld euro.

- Jest to z pewnością największy w historii Unii Europejskiej program z zakresu wsparcia dla sektora badań i innowacji. Istotną rzeczą jest to, że w ramach programu Horyzont 2020 projekty muszą mieć bezpośrednią korzyść dla obywateli w skali europejskiej. Druga ważną sprawą jest to, że środki finansowe w tego ramach programu, są dostępne na każdym etapie wdrażanego projektu-począwszy od badań podstawowych, kończąc na badaniach naukowych i komercjalizacji produktu  – jak skomentowała Pani Agnieszka Kowalska. 

 

Ostatnie wystąpienie podczas panelu dotyczącego biznesu należało do Pana Tomasza Kęcarskiego. Dyrektor zarządzający EGC, spółką z dziedziny doradztwa europejskiego, omówił tematykę finansowania inwestycji w nowym okresie programowania.  - Budżet 2007-2013 był budżetem infrastrukturalnym. Nowy budżet będzie budżetem proinwestycyjnym – podkreślił Pan Tomasz Kęcarski.  

KOMENTARZE
news

<Marzec 2024>

pnwtśrczptsbnd
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Newsletter