Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Biomed Lublin poprawia zysk i planuje przedłużyć termin upoważnienia do emisji
Biomed Lublin poprawia zysk i planuje przedłużyć termin upoważnienia do emisji
Biotechnologiczna spółka w I kwartale 2019 roku zwiększyła niemal trzykrotnie zysk operacyjny oraz ponad dwukrotnie zysk netto. Przychody wzrosły o niemal 40% r/r. Spółka zażegnała problemy z dostawą BCG i skupia się na konsekwentnym realizowaniu strategii. Na najbliższym ZWZA akcjonariusze spółki podejmą także decyzję w sprawie nowej emisji akcji lub obligacji. Środki mają być przeznaczone na nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe, które skokowo poprawi konkurencyjność spółki na rynku globalnym.

 

Skokowa poprawa zysku na każdym poziomie w I kw. 2019 r.

Przychody giełdowego producenta leków w I kwartale 2019 r. wzrosły r/r niemal o 40% do poziomu 9,8 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 991 tys. zł (+282,6% r/r), a zysk netto 207 tys. zł (w 2018 r. strata 485 tys. zł).

– Poprawa wyników to przede wszystkim efekt konsekwentnie realizowanej strategii polegającej między innymi na rozbudowywaniu mocy produkcyjnych kluczowych produktów spółki, rozwoju sprzedaży na rynkach zagranicznych oraz wspieraniu naszych krajowych partnerów biznesowych w działaniach promocyjnych. Na najbliższe kwartały patrzymy z optymizmem, ze względu na dobrą sytuację rynkową w kraju i za granicą. Liczymy, że uda nam się utrzymać dwucyfrowe tempo wzrostu sprzedaży do końca br. – mówi Marcin Piróg, prezes Zarządu Biomed Lublin.

Realizacja celów sprzedażowych wiąże się z koniecznością dalszej, znacznej rozbudowy mocy produkcyjnych. Aby skutecznie konkurować na rynku krajowym i zagranicznym, Biomed Lublin inwestuje w Centrum Badawczo-Rozwojowe.

– W II kwartale ubiegłego roku ukończono inwestycję, która pozwoliła nam podwoić produkcję Distreptazy oraz potroić Onko BCG. Drugim etapem umożliwiającym ekspansję sprzedaży będzie realizacja Centrum Badawczo-Rozwojowego BCG. W styczniu podpisaliśmy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju Umowę o dofinansowanie pokrywające 60% kosztów inwestycji. Inwestycję rozpoczniemy w IV kwartale br. i ma trwać ok. 2 lat. Jesteśmy jednym z niewielu producentów leków typu Onko BCG i szczepionek przeciwgruźliczych na świecie, a zapotrzebowanie na te produkty nieustannie wzrasta. Pamiętajmy, że nadal istnieją obszary, w których dostęp do tych leków jest znacznie ograniczony. To pokazuje ogromny potencjał tego rynku. Aby skutecznie umacniać pozycję Biomedu Lublin w tym zakresie, jako silnej i nowoczesnej firmy biotechnologicznej, musimy konsekwentnie zwiększać nasze możliwości technologiczne, a w tym kontekście budowa innowacyjnego Centrum Badawczo-Rozwojowego jest kluczowa – dopowiada prezes Piróg.

 

Zarząd chce przedłużyć termin upoważnienia do emisji

Spółka ogłosiła projekty uchwał na ZWZA, które zostało zwołane na 27 czerwca 2019 r. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały, których celem jest wydłużenie terminu upoważniającego zarząd do emisji akcji lub obligacji w celu pokrycia wkładu własnego pod budowę nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego. Na mocy powyższych uchwał zarząd będzie miał czas na pozyskanie środków z emisji do 31 grudnia, a nie do 30 czerwca br.

– Podjęcie tych uchwał ma charakter czysto formalny. Wcześniejsze przeprowadzenie emisji nie było możliwe z uwagi na przejściowe problemy jakościowe jednego z leków. Teraz skupiamy się zarówno na prowadzeniu biznesu, jak i na realizacji strategii rozwojowej. W ubiegłym roku otrzymaliśmy dotację na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w wysokości 15 mln zł, co pokryje ok. 60% kosztów tego przedsięwzięcia. Pozostałe 40% musimy sfinansować wkładem własnym i chcemy, by pomógł nam w tym rynek kapitałowy. Rozważamy emisję obligacji zamiennych na akcje, samą emisję akcji lub połączenie tych dwóch wariantów. Bez względu na wybrany instrument zostanie wyemitowanych maksymalnie 15 mln akcji – mówi Marcin Piróg.

KOMENTARZE
Newsletter