Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Biobanki w Polsce istnieją i chcą współpracować z nauką!
Prawie 180 uczestników z 62 instytucji - jednostek naukowych, przedsiębiorstw i instytucji administracji państwowej - spotkało się w dniach 13 i 14 października br. we Wrocławiu aby omawiać kwestie gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania do badań materiału biologicznego w Polsce. Miejscem obrad był budynek Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

 

 

- Pomysł organizacji konferencji jest częścią realizacji projektu dofinansowanego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Planujemy każdego roku w ramach Polskiej Sieci Biobanków organizować spotkanie z biobankami z całego kraju, połączone z warsztatami praktycznymi, na których będziemy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. Chcemy prowadzić szeroką działalność edukacyjną skierowaną do wszystkich kolekcji materiału biologicznego. To dla nas świetny czas – w 2014 r. podczas pierwszej konferencji dotyczącej biobanków w ogóle w Polsce było nas 37 podmiotów, dziś w całym kraju jest nas 2 razy więcej, a co najważniejsze - jesteśmy już pełnoprawnym członkiem europejskiej struktury BBMRI-ERIC - podkreśla dr n. med. Łukasz Kozera, WCB EIT+, Krajowy Koordynator ds. Biobankowania w Polsce.

Konferencję otworzyły wystąpienia władz uczelni, prof. dr hab. Piotra Dzięgiela, Prorektora ds. Dydaktyki i dr hab. Izabeli Feckiej, Prodziekan ds. Nauki oraz przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Michała Rybińskiego. Obrady rozpoczęto od przedstawienia uczestników i założeń finansowanego przez MNiSW projektu BBMRI.pl, którego celem było zmapowanie polskich jednostek biobankujących, utworzenie Polskiej Sieci Biobanków i włączenie jej w europejskie struktury BBMRI-ERIC.

W kolejnej sesji głos oddano przedstawicielom przemysłu farmaceutycznego i biotechnologicznego, którzy ze swojej perspektywy rozważyli możliwości współpracy z biobankami. Okazję do omówienia kwestii technologicznych i zaprezentowania swojej oferty miały też firmy produkujące infrastrukturę służącą do biobankowania. Dwie sesje w pierwszy i drugi dzień obrad wypełniły krótkie prezentacje dwunastu wybranych polskich jednostek biobankujących, które opowiedziały o swoich zasobach, specyfice gromadzonego materiału biologicznego i prowadzonych badaniach.

- Poprawa kondycji współpracy nauki z biznesem to wieloetapowy proces, tego nie da się zrobić podczas jednej konferencji. Najważniejsze jest to, że na dzień dzisiejszy pokazujemy firmom farmaceutycznym/diagnostycznym, że istniejemy na terenie kraju i potrafimy zorganizować się w sprawnie działającą sieć. Chcemy stale podnosić jakość funkcjonowania naszych podmiotów w takim stopniu, by być równorzędnym partnerem zarówno dla jednostek akademickich, jak i dla przemysłu. Bardzo ważna jest dla nas ta współpraca, ponieważ znaczna część zaawansowanych badań realizowanych jest w ramach działów R&D firm farmaceutycznych - zaznacza Łukasz Kozera.

Podczas drugiego dnia konferencji odbyły się warsztaty dla biobanków i biorepozytoriów poświęcone organizacji infrastruktury, kwestiom bioetycznym, zarządzaniu jakością i bezpieczeństwu informacji.

Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń między różnego rodzaju ośrodkami zajmującymi się biobankowaniem. Ogromne zainteresowanie tematyką biobankowania pokazało jak wiele biorepozytoriów i biobanków funkcjonuje w Polsce oraz dowodziło tego, że stworzenie ujednoliconych standardów Polskiej Sieci Biobanków jest konieczne aby polskie biobanki mogły zaistnieć na arenie europejskiej.

- Na terenie Europy mamy już dosyć dobrze zdefiniowane kwestie związane z biobankowaniem. Europejska Sieć Biobanków ma w swojej platformie współpracy największe koncerny farmaceutyczne na świecie, natomiast w Polsce dopiero zaczynamy się poznawać, branża farmaceutyczna rozwija się i stawia sobie coraz to nowe wyzwania jeżeli chodzi o produkcję nowych leków czy testów diagnostycznych. Podobne wyzwania muszą stawiać przed sobą jednostki akademickie, żeby również uczestniczyły w tej współpracy - ocenia Łukasz Kozera.

Organizatorami konferencji byli członkowie Konsorcjum BBMRI.pl: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Uniwersytet Łódzki, Gdański Uniwersytet Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie i Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Chęcinach. Patronatu honorowego udzielili: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Zdrowia, Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz i Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych. Patronem medialnym konferencji został portal Biotechnologia.pl. Kolejna konferencja planowana jest na jesień 2018 roku.

- Zapraszamy do współpracy wszystkie biorepozytoria, zarówno te małe, jak i te mające w pełni zorganizowaną infrastrukturę biobanku. Jeżeli ktoś uważa, że ma ciekawą kolekcję materiału biologicznego i chciałby się nią podzielić, upublicznić, tak aby ktoś inny w przyszłości mógł wykonywać na niej badania naukowe, serdecznie zapraszamy do udziału w naszej Sieci - kończy Łukasz Kozera.

KOMENTARZE
Newsletter