Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
BIO 2016 – „Expanding beyond the limits”
BIO 2016 – „Expanding beyond the limits”
W dniach 13-16 września we Wrocławiu odbyło się jedno z ważniejszych wydarzeń roku w branży biotechnologicznej – 2. Kongres BIO 2016, którego hasłem przewodnim stał się w tym roku „Rozwój bez granic”. Portal Biotechnologia.pl był patronem medialnym imprezy.

 

Wydarzenie zostało ponadto objęte honorowym patronatem rektorów wrocławskich uczelni, m. in. prof. Marka Bojarskiego (Uniwersytet Wrocławski), prof. Tadeusza Więckowskiego (Politechnika Wrocławska), prof. Marii Ziętek (Wrocławski Uniwersytet Medyczny) oraz prof. Marka Kołacza (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu). Wsparcie dla inicjatywy wykazał także prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz oraz wrocławski oddział Polskiej Akademii Nauk.

Najważniejszą zaś osobą w Komitecie Organizacyjnym był prof. Dariusz Rakus z Uniwersytetu Wrocławskiego, który podkreślał – Dzięki połączeniu dwóch wydarzeń, spotkania Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki, organizatorzy chcieli zebrać w jednym miejscu wielu badaczy z różnych dziedzin LifeScience. Poprzez różne sympozja, Kongres pokryje pełne spektrum tematów „Bio”. Dodatkowo zorganizowana zostanie sesja „Kobiety w nauce” oraz „Nauka i biznes”. – Również nasz portal dołożył swoją cegiełkę we wspieraniu powyższych idei, czego efekty zobaczycie wkrótce.

Podczas Kongresu core-tematami były: inżynieria i biologia komórkowa, nieustrukturyzowane proteiny w zdrowiu i chorobach, biologia komórkowa i biochemia roślin, molekularne aspekty rozwoju chorób nowotworowych, biologia komórkowa a rak, wielofunkcyjne enzymy, biologia molekularna roślin, proteomika ilościowa, reakcja na stres, medycyna wczoraj i dziś, biologia syntetyczna i systemowa, analityka w biomedycynie, wielorakie podejścia do struktury w biologii molekularnej, sygnały obecności bakterii, biotechnologia, biologia RNA, proteiny i kwas nukleinowy, neurobiologia komórkowa i molekularna, bioenergetyka, a także bioinformatyka.

Towarzyszyły im sesje posterowe, które wpasowywały się w powyższe tematy oraz wykłady specjalne – Kongres otworzył Alex Wlodawer, dyrektor Laboratorium Krystalografii Makromolekuł w amerykańskim Narodowym Instytucie Raka (NCI), nazywany przez noblistkę Adę Yonath ojcem chrzestnym „polskiej mafii krystalografów”. Sama noblistka z dziedziny chemii, także była obecna na Kongresie, wygłaszając wykład na temat kolejnej generacji antybiotyków, który to zamykał wydarzenie. Piękna i spójna klamra! Ponadto na mównicy pojawili się m. in. Krzysztof Palczewski, laureat „Polskiego Nobla”, czyli nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej z 2012 r., który we Wrocławiu opowiadał o fototransdukcji – przekształcaniu przez siatkówkę światła w sygnał elektryczny na mocy serii biochemicznych kroków oraz Nikolaus Rajewsky (Berlin Institute for Medical Systems Biology i Max Delbrűck Center for Molecular Medicine), który podsumował rozumienie biogenezy i funkcji cyrkulującego RNA.

Ponadto podczas tych kilku dniu na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Instytucie Informatyki UWr miały także miejsce różne sesje satelickie, które dotyczyły tematów bardziej „lifestylowych”, acz niemniej ważnych, takich jak: glikobiologia, obecność kobiet w środowisku naukowym, wpływ nauki na społeczeństwo czy koegzystencja nauki i biznesu.   

Kongres BIO to także prezentacja firm, zatem część biznesowa, w której uczestniczyło w sumie ok. 30 wystawców, stanowiących najważniejsze przedsiębiorstwa w branży, m. in. Eppendorf, HTL, Meranco, Merck, OLYMPUS, EURx, STEMCELL Technologies czy Promega. Jednak czymże byłby w biotechnologii biznes bez nauki, w nawiązaniu do poprzedniego akapitu… Nie mogło zatem zabraknąć także wystawców dostarczających wiedzę i technologie firmom, tj. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Polska Akademia Nauk czy Polskie Stowarzyszenie Biochemiczne.  

W takim gronie promować imprezę to sama przyjemność. 

KOMENTARZE
Newsletter