Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
BIO 2014 – indukowane komórki macierzyste
BIO 2014 – indukowane komórki macierzyste
Podczas warszawskiego kongresu BIO 2014 doktor Maciej Sułkowski Uniwersytetu Jagiellońskiego przybliża nową procedurę wytwarzania indukowanych komórek macierzystych. Zagadnienie jest o tyle ciekawe, że opisuje nową technikę uzyskiwania komórek macierzystych, których wcale nie trzeba pozyskiwać już z embrionów, co spotykało się ze sprzeciwem etyków.

Dotychczas z powodzeniem stosowana metoda wytwarzania indukowanych komórek macierzystych (induced pluropotent stem cells - iPSC) jest odróżnicowanie już dorosłych, zróżnicowanych komórek za pomocą czynników transkrypcyjnych OCT 4, SOX2, KLF 4 i C-MYC. Ta metoda jest efektywna i skuteczna jeśli chodzi o generację komórek macierzystych. Najczęsciej wykorzystywane w tej technice są komórki tkanki łącznej - fibroblasty. Indukowane komórki macierzyste oprócz zastosowania w licznych badaniach naukowych mogą zostać wykorzystane w autologicznych przeszczepach. Autologicznych - bo "dorosłe", zróżnicowane komórki są pobierane od chorego, następnie w laboratoriach są odróżnicowywane i pacjent dostaje z powrotem swoje własne komórki.

Doktor Sułkowski wraz z zespołem poszedł o krok dalej i kierunkuje iPSC na drogę różnicowania w komórki nerwowe, które efektywnie wytwarzają dopaminę. To z kolei jest nadzieją i szansą dla pacjentów, którzy są cierpią z powodu choroby Parkinsona. W celu uzyskania neuronów dopaminergicznych, komórki poddawane są różnicowaniu in vitro z użyciem czynników neurotroficznych. W badanich laboratoryjnych dopamina była wytwarzana przez komórki i wydzielane do medium. Jedynym zagrożeniem dotychczas jest oksydacja dopaminy w chinony, które mogą wykazywać toksyczne właściwości i niestety powodować neurodegenerację. Inną specjalnością instytutu jest również różnicowanie komórek macierzystych w komórki wytwarzające melaninę. 

Komórki macierzyste to komórki niewyspecjalizowane, które mogą różnicować się w różne typy komórek i mają jako nieliczne zdolność do samoodnawiania się. Nową metodą otrzymywania takich komórek jest odróżnicowanie już wyspecjalizowanych komórek dorosłego nawet organizmu. To indukowane komórki macierzyste (induced Pluripotent Stem cells – iPS). W tym momencie znanych jest kilka protokołów, które oferują rozwiązanie przeprogramowania komórek (cofnięcia ich do stadium rozwoju komórek macierzystych i następnie ukierunkowania, by różnicowały się w określone typy komórek), między innymi uzyskiwanie hepatocytów z fibroblastów.

Kongres BIO 2014 to międzynarodowe wydarzenie odbywające się w Warszawie w dniach  9-12.09.2014 roku w budynkach Uniwersytetu Warszawskiego. Organizatorem całego przedsięwzięcia jest Urszula Wojda, profesor Polskiej Akademii Nauk. Kongres powstał w wyniku porozumienia czterech polskich towarzystw naukowych działających w dziedzinie nauk biologicznych.

KOMENTARZE
Newsletter