Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Gałęzie biotechnologii usystematyzowane są według kolorowego kodu, który pomaga uzmysłowić realizowane zadania. W miarę rozwoju nauki i wzrostu liczby zastosowań, na przestrzeni lat powiększyła się także gama stosowanych kolorów, których można wyróżnić aż dziesięć. Poniżej prezentujemy zestawienie barw biotechnologii.

 

 

Czerwona biotechnologia – związana ze zdrowiem, medycyną i diagnostyką. Wykorzystuje organizmy do otrzymywania produktów farmaceutycznych oraz obejmuje techniki diagnostyki molekularnej. Związana m. in. z terapią genową i medycyną regeneracyjną.

Biała biotechnologia – związana z procesami przemysłowymi. Zajmuje się projektowaniem procesów, takich jak wykorzystanie mikroorganizmów do produkcji związków chemicznych, nowych materiałów czy biopaliw.

Zielona biotechnologia – związana z rolnictwem. Zajmuje się tworzeniem nawozów, biopestycydów i nowych odmian roślin transgenicznych, przykładowo o zwiększonej zawartości witamin lub opornych na pestycydy.

Niebieska biotechnologia – związana z akwenami wodnymi. Zajmuje się badaniem i wykorzystywaniem zasobów morskich w celach przemysłowych. Sektor ten, ze względu na naturę mórz i oceanów, odznacza się największą bioróżnorodnością.

Szara biotechnologia – związana z ochroną środowiska. Dzieli się na dwie główne gałęzie: zachowanie bioróżnorodności (analiza genetyczna i klasyfikacja ekosystemów) oraz usuwanie zanieczyszczeń (bioremediacja, technologie ekologiczne).

Choć większość opracowań przytacza głównie pięć wymienionych dotąd barw, najszersza gama kolorów opracowana została przez Edgar'a J. DaSilva (1941-2007), byłego dyrektora Działu Nauk o Życiu UNESCO. Dodatkowo zalicza się do niej:

Żółta biotechnologia – związana z żywieniem. Zajmuje się procesami wytwarzania żywności, w tym procesami fermentacyjnymi w produkcji wina, piwa, serów. Innym opisem żółtej biotechnologii spotykanym w literaturze jest jej powiązanie z insektami, w odróżnieniu od zielonej (rośliny) i czerwonej (zwierzęta) biotechnologii.

Brązowa biotechnologia – związana z obszarami pustynnymi. Podejmuje zagadnienia odnoszące się do nowych odmian nasion i roślin zdolnych do wzrostu na obszarach suchych oraz technologii uzdatniania i obiegu wody.

Fioletowa biotechnologia – związana z regulacjami legislacyjnymi. Porządkuje zagadnienia publikacji, patentów, własności intelektualnej, a także dyskursu społecznego dotyczącego osiągnięć biotechnologii.

Złota biotechnologia – związana z bioinformatyką i technologią komputerową. Obejmuje zagadnienia nanobiotechnologii, a także techniki wysokoprzepustowej analizy sekwencji czy tworzenia baz danych.

Czarna (ciemna) biotechnologia – związana z bioterroryzmem. Podejmuje tematykę broni biologicznej i ochrony przed bioterroryzmem.

KOMENTARZE
Newsletter