Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Badania kliniczne prowadzone w Polsce szansą na nowe terapie również dla dzieci i młodzieży

W obliczu rosnącej liczby diagnoz nowotworowych wśród dzieci badania kliniczne stają się kluczowym narzędziem w rozwoju nowoczesnych terapii. Często są to rzadkie lub ultra rzadkie przypadki, co jeszcze bardziej podkreśla pilną potrzebę szukania skutecznych metod leczenia. Niestety, podmioty komercyjne ograniczają swoje zainteresowanie prowadzeniem badań klinicznych pediatrycznych ze względu na ograniczoną liczbę małych pacjentów.

 

 

Niekomercyjne badania kliniczne, finansowane przez Agencję Badań Medycznych, przyniosły nowe możliwości terapeutyczne. Ich celem jest optymalizacja sposobu leczenia, tworzenie nowych standardów postępowania i poprawa wskaźników wyleczalności. Brak rejestracji dla wielu leków stosowanych u dzieci oraz ograniczony dostęp do terapii stanowią poważne wyzwania wśród klinistów. Dlatego też rzetelne badania kliniczne są niezbędne dla bezpiecznej i skutecznej terapii. Ponadto promowanie alternatywnych metod leczenia jest kluczowe, zwłaszcza dla populacji pediatrycznej, gdzie brak pełnej wiedzy o wpływie leków na organizm dziecka może zwiększać ryzyko działań niepożądanych. Dzięki wsparciu finansowemu ABM udało się uruchomić kilkanaście projektów dedykowanych dzieciom i młodym dorosłym. Te inwestycje zmieniają krajobraz badań klinicznych w Polsce, oferując szanse na nowe terapie i wyzdrowienie. Aby jednak osiągnąć pełny potencjał, konieczne jest dalsze zaangażowanie i promowanie świadomości na temat znaczenia tych badań dla zdrowia i życia dzieci. Kilka takich projektów zostało opisanych poniżej. 

Terapia umożliwiająca wygaszenie uciążliwych objawów w atopowym zapaleniu skóry u dzieci

Zespół pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Joanny Narbutt z Uniwersytetu Łódzkiego pracuje nad oceną skuteczności i bezpieczeństwa stosowania cyklosporyny i metotreksatu w atopowym zapaleniu skóry (AZS) u dzieci i młodzieży. Naukowcy chcą znaleźć terapię, która nie tylko łagodzi objawy AZS, ale również prowadzi do wygaszenia choroby u młodych pacjentów. Obecne metody często nie są wystarczające, dlatego badane są leki immunosupresyjne, aby poprawić jakość życia dzieci z AZS. Dotychczas do badania włączonych zostało 54% planowanych pacjentów, a wyniki wstępne są obiecujące (dobre efekty kliniczne, brak działań niepożądanych, zadowolenie oraz poprawa jakości życia uczestników badania). Szczegółowa analiza będzie możliwa po zebraniu kompletu danych.  

Skuteczne przeciwdziałanie nadciśnieniu tętniczemu u młodzieży w wieku 12-17 lat ograniczające występowanie działań niepożądanych znacznie obniżających jakość życia nastolatków w porównaniu do obecnego standardu leczenia

Nadciśnienie tętnicze dotyka 10-13% nastolatków, a leczenie często niesie za sobą ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza w zakresie zaburzeń metabolicznych i tolerancji wysiłku. Naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego opracowują bezpieczniejszy schemat leczenia. Badany lek okazuje się obiecującą opcją. Jego działanie przynosi efekty w obniżaniu ciśnienia tętniczego, minimalizując jednocześnie ryzyko działań niepożądanych związanych z metabolizmem i tolerancją na wysiłek. Co ważne, ma również działanie antyoksydacyjne. Projektem objęto ponad 1/3 docelowej grupy pacjentów. Badana jest nie tylko poprawa zdrowia fizycznego, ale także społecznego funkcjonowania nastolatków, z uwzględnieniem aspektów szkolnych i życia codziennego.

Zapobieganie ciężkiej niewydolności oddechowej u noworodków

Naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego szukają sposobów, by skutecznie zapobiec niewydolności oddechowej i nadciśnieniu płucnemu u noworodków. Obecnie obserwujemy wzrost liczby porodów przez cesarskie cięcie, co może prowadzić do utrudnionego wchłaniania płynu płucnego u noworodków. Projekt REFSAL skupia się na zmniejszeniu odsetka ciężkiego nadciśnienia płucnego poprzez zastosowanie wziewnego podawania salbutamolu. Dzięki takim innowacyjnym badaniom nauka kieruje się ku skutecznym rozwiązaniom, które mogą poprawić życie najmłodszych i ich rodzin.

Źródła

Fot. https://pixabay.com/pl/illustrations/laboratorium-chemia-naukowcy-biolog-7012275/

Artykuł: Agencja Badań Medycznych

KOMENTARZE
Newsletter