Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Unijna strategia Europa 2020 daje ogromne możliwości przedsiębiorcom na rozwój posiadanego koszyka produktów czy usług. Wspierające ją narzędzia finansowe szczególny nacisk kładą na inwestycje wdrażające wyniki prac badawczych. Firmy wprowadzające na rynek nowe, znacząco ulepszone produkty: technologie, terapie, nowe metody diagnostyczne czy farmaceutyki mogą liczyć na znaczne dofinansowanie. Potrzebują jednak naukowego partnera. Uniwersytet Jagielloński odpowiadając na potrzeby biznesu przygotował portfolio zespołów badawczych zainteresowanych współpracą w tym zakresie, a brokerzy CITTRU oferują kompleksowe wsparcie w poszukiwaniu pożądanych przez biznes zespołów UJ.

 

 

Największy z dedykowanych biznesowi program: Inteligentny Rozwój zakłada m.in. 1,6 mld zł dla mikro, małych i średnich oraz 750 mln dla dużych przedsiębiorstw. Nowa perspektywa finansowa oddaje inicjatywę biznesowi. Firmy jako liderzy projektów mogą samodzielnie realizować przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe, decydują jakie wyniki badań posiadają największy potencjał rynkowy i kto będzie wykonawcą części badawczej projektu. Współpracę z uczelniami mogą podejmować w ramach podwykonawstwa realizowanego poprzez specjalnie powoływane na potrzeby projektu konsorcja biznes – nauka. Konsorcjanci:  zespoły naukowe odpowiadają za prace badawczo – rozwojowe, a biznes za wdrożenie powstałego rozwiązania, produktu, usługi. Kluczowe jednak jest wskazanie przez firmę pożądanego efektu oraz zidentyfikowanie zespołu posiadającego kompetencje i wiedzę do jego osiągnięcia. Doradztwo w tej kwestii zapewniają brokerzy UJ działający w uniwersyteckim Centrum Transferu Technologii CITTRU. W ramach autorskiego programu TeamCreator CITTRU pomaga przedsiębiorcom pozyskać zespoły naukowe ale również podpowiada jak rozwinąć istniejące produkty czy też wdrożyć nowe rozwiązania.

 

CITTRU jest koordynatorem badań realizowanych przez naukowców UJ na zlecenie zewnętrznych podmiotów. Zarządza portfolio kilkudziesięciu zespołów naukowych UJ współpracujących z biznesem, zainteresowanych podwykonawstwem, realizujących badania laboratoryjne, pomiary, analizy, ekspertyzy, opinie, wyceny na zamówienie. Tematykę badań realizowanych przez zespoły naukowe UJ, dostępną aparaturę i zakres wykonywanych ekspertyz prezentuje szczegółowo BAZA USŁUG BADAWCZYCH UJ dostępna na stronie CITTRU (link do http://www.cittru.uj.edu.pl/uslugi-badawcze-uj1/sprzedaz) Obecnie zawiera ona opisy kilkudziesięciu zespołów naukowych UJ. 

 

 

CITTRU pomaga również identyfikować aparaturę badawczą konieczną do realizacji prac badawczo - rozwojowych firmy. Uniwersyteckie laboratoria dysponują nowoczesną infrastrukturą pozwalającą na realizację zaawansowanych badań z wielu dyscyplin naukowych. Udostępniana jest ona na zasadach komercyjnych zewnętrznym podmiotom. Firmy poszukujące specjalistycznych usług czy sprzętu mogą skorzystać z doradztwa Brokerów CITTRU, posiadających specjalistyczną wiedzę z wielu dziedzin naukowych (chemia, biotechnologia, farmacja, medycyna, fizyka) oraz doświadczenie w transferze technologii, wdrażaniu produktów na rynek, opracowaniu strategii biznesowych, ekspertyz czy wycen oraz tworzeniu spółek. CITTRU zarządza również portfolio wynalazków UJ. Identyfikuje nowe produkty powstające na UJ, zabezpiecza prawnie, tworzy modele biznesowe i poszukuje nabywców, partnerów chcących rozwijać czy wdrażać te nowatorskie rozwiązania. Obecnie CITTRU zarządza kilkudziesięcioma innowacjami UJ dotyczącymi nowych metod diagnostycznych, leków, obrazowania medycznego, odczynników laboratoryjnych, In vitro, metod uzdatniania wody czy redukcji zanieczyszczenia środowiska i wiele innych. Oferty szerzej prezentujące wynalazki naukowców UJ prezentowane są na stronie CITTRU w BAZIE WYNALAZKÓW UJ (link do http://www.cittru.uj.edu.pl/wynalazki-uj/sprzedaz-innowacji-uj)

 

zapraszamy do współpracy

 

Edyta Giżycka

Broker CITTRU

 

KOMENTARZE
Newsletter