Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Badacze PAN doradzą resortowi nauki ws. pandemii COVID-19
Badacze PAN doradzą resortowi nauki ws. pandemii COVID-19

Specjalny zespół doradczy został powołany 25 marca przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Cel? Formułowanie rekomendacji odnośnie walki z koronawirusem SARS-CoV-2. W gronie ekspertów znaleźli się uczeni związani z Polską Akademią Nauk (PAN).

Zespół doradczy ds. działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – to pełna nazwa nowej grupy, powołanej na mocy odpowiedniego zarządzenia ministra.

 

W składzie znaleźli się:

* prof. Jerzy Duszyński – prezes Polskiej Akademii Nauk,

* prof. Janusz Bujnicki – członek korespondent PAN, kierownik Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej,

* prof. Jakub Gołąb – członek Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN,

* prof. Paweł Grieb – badacz Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN,

* prof. Maciej Żylicz – członek rzeczywisty PAN, prezes zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Pełna lista członków zespołu jest dostępna w zarządzeniu, które znajdziecie w załączniku. 

 

Pracami pokieruje prof. Maciej Żylicz. Eksperci będą przedstawiać ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego:

* raporty o sytuacji epidemicznej,

* informacje o najnowszych badaniach naukowych dotyczących koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19,

* analizę potrzeb polskich uczonych, którzy angażują się w walkę z pandemią,

* rekomendacje działań.

Stanowiska będą uzgadniane na posiedzeniach. Przewidziano możliwość zdalnych konsultacji.

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Załączniki
KOMENTARZE
Newsletter