Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
25-lecie Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
W minionym tygodniu odbyła się międzynarodowa konferencja organizowana z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Spotkania odbywały się pod hasłem „Towards a New RNA World”.

Trwająca trzy dni uroczystość (12-14 listopada) zgromadziła wielkie osobistości świata nauki. Pośród nich nie zabrakło Briana F.C. Clarka – wiceprezesa Europejskiej Federacji Biotechnologii (European Federation of Biotechnology, EFB), który wygłosił wykład inauguracyjny: „40 Years of tRNA Structure and Function”. W swojej wyczerpującej prelekcji sięgnął do pierwszych odkryć związanych z budową kwasów nukleinowych, nie zapominając o przypadającym w tym roku 60. jubileuszu rozwikłania struktury DNA przez Jamesa Watsona i Francisa Cricka – odkryciu nadał miano „kamienia z Rosetty dla biologii”. Swoją obecnością zaszczycili także profesorowie europejskich uniwersytetów m.in. z Amsterdamu, Berlina czy Cambridge oraz eksperci z Ameryki Północnej i Azji.

W programie konferencji znalazły się sesje tematyczne dotykające współczesnych doniesień oraz zagadnień znajdujących się na czołowych miejscach w obszarze zainteresowań środowiska naukowego. Obszerną część wystąpień poświęcono wciąż aktualnej problematyce badań strukturalnych RNA w wirusologii czy chorobach neurodegeneracyjnych. Poruszono również treści związane ze zjawiskiem interferencji RNA w organizmach roślinnych i ssaczych oraz regulatorowej roli RNA w procesach komórkowych. Konferencję podsumowano refleksją na temat złożoności procesów, które nadal wymagają analiz i pełnego zrozumienia.

Szczególny wymiar konferencji skłonił do podróży w czasie i wspomnień o budowaniu obecnego kształtu jednostki naukowej, które nakreślił obecny dyrektor prof. dr hab. Marek Figlerowicz.  Instytut Chemii Bioorganicznej został wydzielony w 1988 roku ze struktur poznańskiego ośrodka Polskiej Akademii Nauk. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego uzyskał 5 lat później. Ważnym momentem w historii Instytutu było również powołanie do życia we wspólnej inicjatywie z Politechniką Poznańską nowoczesnego Europejskiego Centrum Genomiki i Bioinformatyki w 2011 roku. Obecnie jednostka dysponuje imponującą bazą kadrową – zatrudnia prawie stu pracowników naukowych pośród których znaczną część stanowią badacze z tytułem profesora. Instytut może poszczycić się licznymi sukcesami zarówno w zdobywaniu grantów na skalę krajową oraz europejską, jak i nagród za realizację projektów.

KOMENTARZE
Newsletter