Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Patentowanie wynalazków biotechnologicznych i biomedycznych
Redakcja portalu, 26.05.2015 , Tagi: patent
Patentowanie wynalazków biotechnologicznych i biomedycznych
Innowacyjne rozwiązania z dziedziny biotechnologii i biomedycyny są bardzo zróżnicowane i obejmują wynalazki z zakresu genomiki, proteomiki, środków leczniczych i kosmetycznych, ale także procesów fermentacyjnych, inżynierii genetycznej roślin i zwierząt czy też biodegradacji ścieków. Dziedziny te rozwijają się bardzo dynamicznie, a ich rozwój wymaga zaawansowanych strategii inwestycyjnych, niezbędnych do opracowania innowacyjnego produktu i jego komercjalizacji. W takiej sytuacji kluczowe znaczenie zyskuje ochrona innowacji i to już od początkowych etapów prac badawczych. Skutecznym narzędziem ich ochrony jest uzyskanie patentu.

Czym jest patent?

Patent jest prawem wyłącznym, innymi słowy monopolem prawnym, pozwalającym na zakazanie innym kopiowania lub wykorzystywania wynalazku, na przykład przez jego wytwarzanie, stosowanie lub sprzedaż, bez zgody uprawnionego z patentu lub bez uzyskania od niego licencji. Co istotne patent niekoniecznie daje jego właścicielowi prawo do stosowania swojego wynalazku, gdyż do tego może być konieczna licencja lub zgoda od właściciela innego patentu, ale przede wszystkim daje prawo do zakazania innym korzystania z opatentowanego wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy. Monopol patentowy udzielany jest na dwadzieścia lat, a w niektórych przypadkach może być on wydłużony nawet do dwudziestu pięciu lat, jak ma to miejsce w przypadku produktów leczniczych i środków ochrony roślin. Dzięki uzyskaniu patentu inwestorzy, ryzykujący swój kapitał w długotrwałe prace badawczo-rozwojowe, uzyskują efektywny mechanizm ochrony swoich praw, zabezpieczania inwestycji i czerpania zysków. Bez ochrony patentowej inwestorzy nie mogliby czerpać korzysci ze swojej inwestycji, gdyż opracowana innowacja po jej ujawnieniu należałaby do domeny publicznej i mogłaby być swobodnie i nieodpłatnie wykorzystywana przez osoby trzecie.

Jak uzyskać patent?

W celu uzyskania patentu konieczne jest dokonanie zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Zgłoszenie takie musi zawierać opis ujawniajacy wynalazek w sposób pozwalający na jego realizację, a ponadto musi wskazywać możliwość jego stosowania w dowolnej dziedzinie przemysłu. Zgłoszenie patentowe musi ponadto obejmować co najmniej jedno zastrzeżenie patentowe defi niujące zakres ochrony patentowej. Właściwe zredagowanie zastrzeżeń patentowych jest kluczowe dla uzyskania efektywnego zakresu ochrony patentowej zapewniającego skuteczną ochronę innowacyjnego produktu.

Czego nie można opatentować?

Po pierwsze, patentowalne są jedynie wynalazki, a nie odkrycia i teorie naukowe, nierozwiązujące żadnego problem technicznego. Ochronie patentowej nie podlegają też odmiany roślin i rasy zwierząt, przy czym nowe odmiany roślin mogą być przedmiotem ochrony z tytułu wyłącznego prawa hodowcy, nie ma jednak takiej możliwości w przypadku nowych ras zwierząt.

Patentu nie można ponadto uzyskać na czysto biologiczne sposoby wytwarzania roślin i zwierząt, na przykład przez krzyżowanie lub selekcję. Wykluczenie to nie obejmuje jednak sposobów mikrobiologicznych. Nie można także na przykład opatentować sposobów leczenia ludzi i zwierząt, ciała ludzkiego czy też odkrycia elementu takiego jak sekwencja aminokwasowa białka lub genu. Jednakże takie elementy wyizolowane z ciała ludzkiego lub wytworzone sposobem technicznym, w tym na przykład wyizolowana sekwencja genu lub białka, mogą być objęte ochroną patentową.

Co więcej, patenty nie są udzielane na wynalazki, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Przykładowo nie mogą być opatentowane sposoby klonowania ludzi, sposoby modyfikacji tożsamości genetycznej linii zarodkowej człowieka, tożsamości genetycznej zwierząt, które mogą powodować u nich cierpienia bez przynoszenia żadnych korzyści medycznych dla człowieka lub zwierzęcia, a także stosowanie embrionów ludzkich do celów komercyjnych lub handlowych.

KOMENTARZE
news

<Grudzień 2021>

pnwtśrczptsbnd
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter