Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
MIKROBIOT 2013 - podsumowanie
W dniach 17-20 września 2013 r. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska (BiOŚ) Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się trzecia edycja Warsztatów Mikrobiologia w Ochronie Zdrowia i Środowiska (Microbiology in Health and Environmental Protection) – MIKROBIOT 2013. Organizatorami konferencji byli pracownicy i doktoranci, wspierani przez studentów Instytutu Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii (IMBI) Wydziału BiOŚ UŁ. Współorganizatorami tegorocznej edycji był Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, Komitet Mikrobiologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo Mikrobiologów. Spotkanie odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiegon – Witolda Stępnia, Prezydenta Miasta Łodzi – Hanny Zdanowskiej, Rektora Uniwersytetu Łódzkiego – Włodzimierza Nykiela oraz Dziekana Wydziału BiOŚ – Elżbiety Żądzińskiej.

Warsztaty MIKROBIOT są skierowane zarówno do doświadczonych badaczy, jak i studentów oraz doktorantów z Europy i krajów pozaeuropejskich, stwarzając okazję do przedyskutowania najnowszych osiągnięć naukowych, zdobywania i pogłębiania wiedzy z zakresu immunologii, mikrobiologii, genetyki i mikrobiologicznej biotechnologii środowiskowej. Staramy się umożliwić  wymianę doświadczeń nabytych w pracy eksperymentalnej, a także zainicjować nową oraz utrwalić już istniejącą współpracę badaczy krajowych i zagranicznych.

 

Interesująca i bogata tematyka prezentowanych wykładów oraz sesji plakatowych, udział wielu znanych naukowców z kraju i zagranicy sprawiły, że Warsztaty MIKROBIOT cieszą się coraz większym uznaniem nie tylko w Polsce, ale i za granicą, dzięki czemu na tegorocznych Warsztatach mieliśmy przyjemność gościć aż 380 uczestników. Wzorem poprzednich edycji podczas tegorocznych warsztatów wykłady plenarne wygłosili światowej sławy eksperci z Francji, Japonii, Niemiec, Polski, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Danii, Holandii i Chorwacji. Sukcesem konferencji było przyjęcie zaproszenia przez ponad 20 gości honorowych, którzy wygłosili wykłady plenarne:

 

L.P. ANDERSEN (National University Hospital, Copenhagen, DENMARK);

F. BIET (INRA Infectiologie et Santé Publique, Nouzilly, FRANCE);

J. BLAHO (The City College of New York, Center for Advanced Technology, New York, USA);

R. BOWATER (School of Biological Sciences, The University of East Anglia, Norwich, UNITED KINGDOM);

M. CINDIRIĆ (Laboratory of System Biomedicine and Centre for Proteomics and Mass Spectrometry, Rudjer Boskovic Institute, CROATIA);

M.S. da COSTA (Center for Neuroscience and Cell Biology, University of Coimbra, Coimbra, PORTUGAL);

Z. DEREWENDA (Department of Molecular Physiology and Biological Physics, University of Virginia School of Medicine, Charlottesville, USA);

P. GOSSET (Institute Pasteur de Lille, Lille,  FRANCE);

L. De GRAAFF (Microbial Systems Biology, Laboratory of Systems and Synthetic Biology, Wageningen University, Wageningen, The NETHERLANDS);

O. HOLST (Division of Structural Biochemistry, Research Center in Borstel, Borstel, GERMANY);

W. JACHYMEK (Ludwik Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy, PAS, Wrocław, POLAND)

L. KREMER (University of Montpellier 2, CNRS UMR 5235, Montpellier, FRANCE);

C. LOCHT (Institute Pasteur de Lille, Lille, FRANCE);

H. MAZUR-MARZEC (Institute of Oceanography, University of Gdańsk, Gdynia, POLAND)

A. MOLINARO (Department of Chemical Sciences, Universita di Napoli “Federico II”, Napoli, ITALY);

Y. MUROOKA (Hiroshima University, Hiroshima, JAPAN);

J. PESTEL (Université de Lille-Nord de France, CNRS UMR 8576, Lille, FRANCE);

A. VERGUNST (University of Montpellier, Montpellier, FRANCE);

R.D. WELLS (Institute of Biosciences and Technology, Center for Genome Research, Houston, Texas, USA);

G. WĘGRZYN (Molecular Biology Department, University of Gdańsk, Gdańsk, POLAND)

R. YANAGAHIRA (Pacific Center for Emerging Infectious Diseases Research, John A. Burns School of Medicine, University of Hawaii at Manoa, Honolulu, Hawaii, USA)

 

Na uwagę zasługują materiały konferencyjne przygotowane na MIKROBIOT 2013. Książka zjazdowa powstała we współpracy z prof. dr hab.  J. Bieleckim i prof. dr hab. J. Hrebendą, Redaktorami Postępów Mikrobiologii oraz Romaną Walendzewicz reprezentującą Wydawnictwo Letter Quality, opublikowana jako suplement 1 Postępów Mikrobiologii (Tom 52 Suplement 1, 2013) i dostępna on-line. Bogaty program i wysoki poziom obrad został zauważony przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, która przyznała konferencji MIKROBIOT 2013 niezwykle wysoką liczbę punktów edukacyjnych (33 pkt), przyznawanych każdemu uczestnikowi wraz z certyfikatem poświadczającym udział w konferencji. Wsparcie udzielone przez Urząd Miasta Łodzi oraz Urząd Marszałkowski pozwoliło, że każdy z uczestników otrzymał pakiet materiałów promujących Łódź i Region Łódzki w formie przewodników, map i opracowań turystycznych dotyczących województwa łódzkiego. Sponsorzy, partnerzy i patroni MIKROBIOT 2013 zapewnili wszystkim uczestnikom szereg broszur i materiałów reklamowych na temat aktualnej oferty firm z branży odczynników chemicznych, diagnostycznych, badawczych oraz sprzętu laboratoryjnego. W trakcie przerw między obradami uczestnicy mieli okazję odwiedzić stoiska kilkunastu wystawców prezentujących najnowszy sprzęt laboratoryjny oraz odczynniki do badań.

 

Główny cel konferencji, którym była prezentacja aktualnej wiedzy i trendów badawczych w obszarze mikrobiologii medycznej, immunologii zakażeń i mikrobiologicznej biotechnologii środowiskowej pozostający w ścisłym związku z działalnością Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Komitetu Mikrobiologii PAN i tematyką badawczą Organizatorów, został zrealizowany podczas 4 dni obrad, w trakcie których nasi goście wygłosili 20 wykładów plenarnych, a uczestnicy zaprezentowali 20 krótkich wystąpień ustnych oraz ponad 200 plakatów naukowych. Obrady odbywały się w języku angielskim w ramach następujących sesji tematycznych:

 

17.09.2013  Molecular Host-Pathogen-Environment Interactions
18.09.2013  Microbial Biotechnology for Environment Protection and Industry
19.09.2013  Innate and Adaptive Responses to Microbes. The Beneficial and Harmful Aspects
20.09.2013  Microbial Virulence Factors in Human, Animal and Plant Infections

 

 

Warsztaty MIKROBIOT 2013 otworzyła Przewodnicząca Komitetu Naukowego  prof. dr hab. Wiesława Rudnicka wraz z prof. dr hab. Antonim Różalskim – Prorektorem ds. Nauki UŁ. Prof. Jarosław Dziadek otwierając sesję plenarną, w pierwszym dniu konferencji, podobnie jak przedmówcy, życzył owocnych obrad i udzielił głosu Prof. Robertowi D. Wellsowi, który przedstawił wykład podsumowujący dorobek naukowy Profesora Adama Jaworskiego – wieloletniego pracownika Instytutu  IMBI UŁ. Kolejne wykłady, powiązane z tematyką badań Profesora A. Jaworskiego poruszały molekularne i genetyczne aspekty interakcji pomiędzy komórkami drobnoustrojów, makroorganizmu oraz środowiska. Popołudniowa sesja krótkich doniesień ustnych została poświęcona podsumowaniu wyników badań pracowników i doktorantów Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi realizujących projekt: Studies of the molecular mechanisms at the interface the human organism-the pathogen-environmental factors (InterMolMed; POiG), a także obejmowała doniesienia wybrane spośród streszczeń nadesłanych przez uczestników MIKROBIOT. Obrady drugiego dnia konferencji otwarte przez prof. Jerzego Długońskiego oraz prof. Leo De Graaffa, dotyczyły tematyki proteomiki, glikomiki oraz spektrometrii mass i możliwości jakie niosą ze sobą te techniki w badaniach mikrobiologicznych. W godzinach popołudniowych odbyły się praktyczne warsztaty Spektrometrii Mass i Proteomiki w Badaniach Mikrobiologicznych poprowadzone przez dra Rafała Szewczyka (Katedra Mikrobiologii Przemysłowej UŁ). Po owocnych obradach i dyskusjach prowadzonych na sesjach plakatowych, zaprosiliśmy wszystkich uczestników na imprezę integracyjną, która miała miejsce w zabytkowych wnętrzach pałacyku Łódzkiego Towarzystwa Kredytowego, przy ulicy Pomorskiej 21, do którego gości imprezy dowiózł zabytkowy tramwaj, a w nim studenci i doktoranci w strojach retro częstujący aperitifem. Do zabawy poprzedzonej uroczystą kolacją zaprosili prof. dr hab. Magdalena Chmiela oraz prof. dr hab. Paweł Stączek. W trakcie imprezy uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w Międzynarodowym Turnieju Pakowania Tipsów i okazję by podziwiać Pokaz Barmański Mistrzów Europy. Muzycy na czele ze skrzypkiem, (Party Specials) czuwali nad oprawą muzyczną imprezy, która trwała do późnych godzin nocnych.

 

Po intensywnych dyskusjach w kuluarach i zabawie tanecznej, trzeciego dnia konferencji skoncentrowaliśmy się na wysłuchaniu wykładów plenarnych na temat wpływu komponentów bakteryjnych na aktywność zwierzęcych oraz ludzkich komórek wrodzonej odpowiedzi immunologicznej. Słuchacze mieli okazję zapoznać się z unikalnym modelem rybki Danio rerio używanym do śledzenia interakcji bakterii z rodzaju Burkholderia i Mycobacterium z komórkami odpornościowymi w żywym organizmie. Zasygnalizowane w drugim dniu konferencji najnowsze osiągnięcia z glikonomiki zostały poszerzone w aspekcie rosnącego w miarę rozwoju wiedzy znaczenia glikokonjugatów i innych struktur powierzchniowych bakterii w determinowaniu ich interakcji z komórkami odporności naturalnej. Po sesji plenarnej uczestnicy konferencji mieli okazję wzięcia udziału w Szkoleniu z zakresu Cytometrii Przepływowej poprowadzonej przez reprezentanta firmy Becton Dickinson  sponsora satelitarnego Warsztatów MIKROBIOT 2013. Po sesji plakatowej wszystkich wytrwałych uczestników zabraliśmy na wycieczkę po Łodzi. Mimo niesprzyjającej pogody nie zabrakło chętnych do zwiedzania Łodzi z perspektywy tramwaju zabytkowego. Pani Magdalena Prasol, nasza przewodniczka opowiadała o historii Łodzi i mijanych budynkach oraz oprowadziła nas po Centralnym Muzeum Włókiennictwa, Skansenie, Interaktywnej Fabryce Geyera oraz Triennale Tkaniny.

 

Czwarty, ostatni dzień obrad, otwarty przez prof. Beatę Sadowską oraz prof. A. Molinaro był skoncentrowany wokół roli czynników wirulencji w zakażeniach ludzi, zwierząt i roślin. Niezwykle interesujące były wyniki świadczące o tym jak nowoczesne metody badawcze pozwalają precyzyjnie ustalać związek pomiędzy chemiczną strukturą komponentów bakteryjnych i ich właściwościami biologicznymi, sprzyjającymi lub szkodliwymi dla zasiedlanych przez nie gospodarzy. Znaczenie praktyczne należy przypisać wykładom podejmującym  tematykę nowych metod wykrywania i prewencji zakażeń wirusowych oraz bakteryjnych zakażeń szpitalnych szerzących się za pośrednictwem wody.

 

Wzorem lat ubiegłych Organizatorzy przy wsparciu finansowym sponsorów ufundowali nagrody i wyróżnienia przyznane ostatniego dnia konferencji. Za najlepsze doniesienie przedstawione podczas MIKROBIOT 2013 uznano prezentację wyników Pana Rafała Donczewa i wsp. z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. W skład nagrody głównej wchodziła pipeta elektroniczna ufundowana przez firmę Mettler-Toledo, e-book (Kindle), zestaw upominków projektu POiG, certyfikat oraz voucher na bezpłatny udział w MIKROBIOT 2015. Ponadto przyznano cztery nagrody i cztery wyróżnienia za prezentację plakatu naukowego (w każdej sesji, po jednej nagrodzie i jednym wyróżnieniu) w skład, których wchodziły książki ufundowane przez Wydawnictwo ABE-IPS oraz Bio-Tech Media, pipety automatyczne ufundowane przez firmę HTL, certyfikaty i zestawy upominkowe od realizatorów projektu POiG oraz vouchery na MIKROBIOT 2015.

 

Uczestnicy konferencji, zagraniczni i krajowi, podkreślali wysoki poziom merytoryczny obrad. Konferencja umożliwiła dyskusję młodych pracowników nauki, doktorantów i studentów z uznanymi autorytetami przybyłymi z renomowanych ośrodków naukowych Europy, Japonii i USA. Umożliwiła również nawiązanie kontaktów, które przyczynią się do intensyfikacji i unowocześnienia prowadzonych badań naukowych i praktyki laboratoryjnej. To wszystko nie byłoby możliwe do zrealizowania bez wielomiesięcznej pracy i starań doktorantów i studentów III i IV roku Mikrobiologii i Biotechnologii Medycznej, wspieranych przez  pracowników Instytutu Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii UŁ, którzy wykazali się niezwykłym talentem organizacyjnym, pracą zespołową i pełnym zaangażowaniem w organizację MIKROBIOT 2013.

 

Za pośrednictwem portalu Biotechnologia.pl dziękujemy wszystkim Uczestnikom, Organizatorom oraz Sponsorom za wszelką pomoc w realizacji MIKROBIOT 2013 i przyczynienie się do sukcesu konferencji. Zapraszamy na kolejną edycję w 2015 roku.

KOMENTARZE
Newsletter