Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
“Alzheimer’s disease and neurodegenerative disorders: what challenges for tomorrow?” już 4 listopada w Warszawie
“Alzheimer’s disease and neurodegenerative disorders: what challenges for tomorrow?” już 4
Na początku listopada zapowiada się bardzo interesujące wydarzenie, którego celem jest przedstawienie najnowszych osiągnięć i doniesień naukowych w dziedzinie choroby Alzheimera oraz innych chorób neurodegeneracyjnych. Konferencja zorganizowana jest dzięki współpracy naukowców z Polski i Francji. Warto zaznaczyć ten termin w kalendarzu!

 

Oragnizatorami wydarzenia są Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mossakowskiego PAN w Warszawie (IMDiK), Institut Français de Pologne oraz ambasada Francji w Polsce.  Program konferencji zapowiada się bardzo ciekawie, a wśród zaproszonych gości znajdują się wybitni specjaliści w dziedzinie neurologii oraz biologii molekularnej. Stronę francuską reprezentować będą między innymi - prof. Philippe Corcia oraz prof. Luc Zimmer, zaś polskimi specjalistami zaproszonymi do wygłoszenia wykładów są m. in. prof. Tomasz Gabryelewicz oraz prof. Konrad Reydak. Dodatkowo zaplanowano także wystąpienia młodszych naukowców istotnie zaangażowanych w poruszaną tematykę. Wynikami swoich badań będą mogli podzielić się dr Michalina Wężyk, dr Anna Barczak, dr Olivier Nicole oraz dr Raphaëlle Pardossi-Piquard. Oprócz niewątpliwie ciekawej tematyki wydarzenia, która przemawia za wzięciem w nim udziału, warto wspomnieć o możliwości uzyskania dofinansowania (tzw. travel grant). Ambasada Francji ogłosiła ufundowanie 20 grantów w wysokości 400 zł dla młodych naukowców z Polski (niemieszkających w Warszawie), którzy zarejestrują się i zaprezentują poster ze swoich wyników badań.

Jak dodaje jedna z organizatorek, dr Michalina Wężyk – Konferencja ta jest organizowana w celu nawiązania i zacieśnienia współpracy polsko-francuskiej w dziedzinie choroby Alzheimera i innych chorów neurodegeneracyjnych, m.in. ALS. Najbardziej zależy nam na młodych naukowcach, żeby już na wczesnych etapach swojej kariery zawodowej budowali sieć kontaktów w swojej dziedzinie. Co więcej, podstawą pracy kliniczno-badawczej wokół tych chorób jest dostęp do pacjentów (wywiad kliniczny i materiał biologiczny), zatem mamy nadzieję, że konferencja ta przysłuży się również wymianie informacji i ewentualnym dzieleniem się takim cennym materiałem. Jest to szczególnie ważne w dobie nauki wielkoskalowej, wysokoprzepustowej, kompleksowej - nie badamy już jednego genu np. w linii komórkowej badanej i kontrolnej, ale przenosimy się na arenę, gdzie prowadzimy badania na setkach pacjentów skierowane na poszukiwanie całych konglomeratów genowych, będących pod wpływem czynników środowiskowych i w konsekwencji sieci białkowych (genom, epigenom, proteom). Multigenowe podłoże chorób neurodegeneracyjnych jest wciąż do poznania i zweryfikowania, co wpisuje się w motto naszej konferencji: "Choroba Alzheimera: jakie wyzwania jutro?" Serdecznie Zapraszam!

 

Co istotne – wstęp na konferencję jest BEZPŁATNY, wymagana jest jedynie rejestracja na stronie.

Warto się zatem spieszyć, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, a wydarzenie bez wątpienia warte uwagi!

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie.

KOMENTARZE
news

<Październik 2021>

pnwtśrczptsbnd
28
30
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
PORT for Health: Neuroscience
2021-10-13 do 2021-10-15
16
17
18
21
22
23
24
26
27
Impact’21
2021-10-27 do 2021-10-28
28
29
30
31
Newsletter