Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Agencja Badań Medycznych przeznaczy 600 mln zł na badania w obszarze onkologii
Agencja Badań Medycznych przeznaczy 600 mln zł na badania w obszarze onkologii

Agencja Badań Medycznych (ABM) ogłasza konkurs na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze w obszarze onkologii, przeznaczając 600 mln zł na projekty mające na celu zmiany w diagnostyce i terapii nowotworowej w Polsce.

 

 

 

Do 2025 r. nowotwory mogą stać się główną przyczyną zgonów Polaków

Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization, WHO) wskazała, iż choroby nowotworowe są jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie. W Polsce sytuacja jest alarmująca – do 2025 r. nowotwory mogą stać się główną przyczyną zgonów Polaków. Według prognoz Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie umieralność na nowotwory w Polsce jest o 15% wyższa niż średnia unijna, a pandemia COVID-19 spowodowała znaczny spadek liczby diagnozowanych przypadków. W obliczu tych wyzwań wsparcie tego obszaru terapeutycznego, przez zwiększenie liczby niekomercyjnych badań klinicznych, jest niezbędne. W Polsce niekomercyjne badania kliniczne stanowią jedynie 7,5% wszystkich zarejestrowanych badań klinicznych, podczas gdy w krajach Europy Zachodniej jest to ok. 30%. Główną barierą w rozwoju takich badań w Polsce jest brak efektywnego mechanizmu finansowania.

– To historyczny konkurs ABM pod względem alokacji. Przeznaczamy 600 mln zł na bardzo ważny obszar. Chcemy, by projekty wpisywały się zarówno w Narodową Strategię Onkologiczną, jak i Europe's Beating Cancer Plan. Dlatego stawiamy na międzynarodowe badania, które mają wspierać osiągnięcie wspólnego celu – lepszą diagnostykę i skuteczniejsze leczenie pacjentów z chorobą nowotworową. Już w tym konkursie, wspólnie z Radą ABM, dokonaliśmy modyfikacji wniosku tak, by jak najlepsze naukowo wnioski mogły uzyskać dofinansowanie. W nauce warto podawać przykłady sukcesów. W onkologii to choćby realizowany w ramach naszego grantu projekt badawczy wśród pacjentów z mięsakiem kościopochodnym. Mamy już pierwsze, dobre efekty u pacjentów, u których dzięki uczestnictwu w niekomercyjnym badaniu klinicznym finansowanym przez ABM, włączono nowoczesne terapie. To dowód na to, że badania niekomercyjne zmieniają medycynę, a dla Agencji to motywacja do podejmowania kolejnych działań w tym obszarze – mówi dr n. med. Rafał Staszewski, zastępca prezesa ds. finasowania badań w Agencji Badań Medycznych.

Cele konkursu i warunki udziału

Głównym celem konkursu organizowanego przez Agencję Badań Medycznych jest realizacja niekomercyjnych badań klinicznych i eksperymentów badawczych w obszarze onkologii mających na celu identyfikację i ocenę nowych produktów leczniczych oraz procedur medycznych, w tym diagnostycznych i terapeutycznych. Konkurs adresowany jest do uczelni wyższych, instytutów naukowych, podmiotów leczniczych oraz przedsiębiorców mających status centrum badawczo-rozwojowego. Wnioski należy składać w języku angielskim od 24 czerwca 2024 r. do 14 listopada 2024 r. wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie Agencji. Więcej informacji na temat konkursu, jego celów oraz warunków udziału można znaleźć również na stronie ABM. Pytania dotyczące składania wniosków w konkursie prosimy kierować na adres: niekomercyjne@abm.gov.pl.

Źródła

Fot. https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/kobieta-laboratorium-lekarstwo-badania-8325753/

KOMENTARZE
Newsletter