Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
10 lat Pure Biologics na rynku

Sierpień 2020 r. to okazja do świętowania dla jednej z polskich spółek biotechnologicznych. Od założenia Pure Biologics mija 10 lat. Spółka zaczynała jako start-up oferujący kontraktowe usługi produkcji białek rekombinowanych, a obecnie realizuje duże projekty z obszaru rozwoju leków i wyrobów medycznych. Jak wygląda historia biznesowa Pure Biologics?

 

 

Spółkę założyła grupa naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego w 2010 r. Filip Jeleń, Piotr Jakimowicz, Maciej Mazurek i prof. Jacek Otlewski. Biorąc pod uwagę ówczesne polskie realia, był to pomysł obciążony dużym ryzykiem – krajowy przemysł biotechnologiczny dopiero zaczynał się rozwijać. Proponowany przez założycieli model biznesowy, opierający się na usługach doradczo-wykonawczych w zakresie białek rekombinowanych, okazał się sukcesem – pierwsi klienci pojawili się już w 2010 r. Zyski z realizowanych prac kontraktowych umożliwiły inwestycje w poszerzenie zakresu usług o selekcję przeciwciał in vitro, rozwój metod analitycznych, badania komórkowe czy – w 2014 r. – selekcję aptamerów in vitro. Ta ostatnia jest usługą unikatową na rynku polskim i europejskim, jedynie nieliczne spółki mogą zaoferować zbliżone technologie.

Zdobywane przez lata doświadczenie na rynku biotechnologicznym i farmaceutycznym sprawiło, że spółka gotowa była rozpocząć intensywne finansowanie własnych prac badawczych – od 2017 r. Pure Biologics buduje portfolio autorskich projektów B+R w obszarze immunoonkologii (leki oparte o przeciwciała) oraz neurologicznych chorób rzadkich (wyroby medyczne oparte o zastosowanie aptamerów).

Aby pozyskać finansowanie na kosztowne projekty, spółka wykorzystała fundusze unijne, z sukcesem pozyskując ok. 120 mln zł na prace badawczo-rozwojowe w konkursach takich jak np. Szybka Ścieżka dla przedsiębiorstw. Rosnące zapotrzebowanie na wkład własny do projektów Pure Biologics zabezpieczono, decydując się na przekształcenie w spółkę akcyjną i udany debiut na rynku NewConnect oraz kładąc nacisk na większe kontrakty w zakresie badań komercyjnych. Na rynku NC spółka pozyskała dotychczas ok. 13 mln zł na rozwój swoich projektów. Obecnie spółka planuje przejście na rynek główny i kolejną emisję.

Aktualnie w portfolio spółki znajduje się pięć interesujących projektów. Zarząd spółki ma nadzieję na zainteresowanie spółek big pharma komercjalizacją rezultatów prac B+R już na etapie przedklinicznym projektów rozwoju leku. Biorąc pod uwagę harmonogram prac projektowych, może to nastąpić już na przełomie 2021 i 2022 r. i dostarczyć znacznych zasobów finansowych na dalszy rozwój.

Plany zarządu na przyszłość zakładają utrzymanie portfolio projektów oraz jego spokojną rozbudowę tak, by redukować ryzyko związane z procesem rozwoju leku i zwiększyć szanse na komercjalizację. Pure Biologics planuje kontynuować prace nad lekami opartymi o przeciwciała i budować swoją renomę rynkową, nie wyklucza też badań aptamerów pod kątem zastosowań innych niż terapeutyczne wyroby medyczne.

 

Pipeline projektów

PB001

Projekt zakłada opracowanie bispecyficznego przeciwciała wiążącego cel molekularny na komórce układu immunologicznego oraz cel molekularny na powierzchni nowotworu. Pomysł zakłada, że przeciwciało będzie w stanie regulować działanie limfocytów i stymulować je do zwalczania nowotworu. Podstawowym wskazaniem medycznym dla rozwijanego leku biologicznego są nowotwory jelita grubego i odbytu.

Więcej informacji

 

PB002

Celem projektu jest opracowanie wyrobu medycznego wzbogaconego o filtr aptamerowy do stosowania w stanach zaostrzonych choroby Devica. W przebiegu choroby pacjent produkuje przeciwciała atakujące komórki nerwowe. Filtr aptamerowy proponowany przez Pure Biologics ma wyłapywać szkodliwe przeciwciała na drodze zabiegu medycznego – aferezy.

Więcej informacji 

 

PB003

Celem projektu PB003 jest opracowanie kandydata na lek dla pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc. Cząsteczką aktywną jest przeciwciało połączone z tzw. immunoligandem – ligandem stymulującym receptor komórek NK (natural killers). Przeciwciało ma wiązać i regulować pracę innych komórek układu odpornościowego. Dzięki temu spółka chce przywrócić równowagę odpowiedzi immunologicznej w środowisku guza.

Więcej informacji

 

PB004

Projekt zakłada opracowanie bispecyficznego przeciwciała wiążącego receptor na komórkach nowotworowych i regulującego wywoływane przez ten receptor kaskady sygnalne. Białka nowotworowe, wobec których skierowane będzie przeciwciało, są nadekspresjonowane w potrójnie negatywnym raku piersi. Drugie ramie przeciwciała będzie wiązać i aktywować receptor na komórkach NK, dzięki czemu planowane jest uzyskanie efektu niszczenia nowotworu.

Więcej informacji

 

PB005

Celem projektu jest opracowanie wyrobu medycznego wzbogaconego o filtr aptamerowy do stosowania w stanach zaostrzonych miastenii – tzw. kryzysu miastenicznego. Podobnie jak w przypadku PB002, filtr ma znaleźć zastosowanie w zabiegach terapeutycznej wymiany osocza (plasm)aferezy i pozwolić oczyścić krew pacjenta z czynnika chorobotwórczego. Zarówno miastenia rzekomoporaźna, jak i choroba Devica w projekcie PB002 to choroby rzadkie.

Więcej informacji

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2021>

pnwtśrczptsbnd
1
3
5
6
9
Packaging [R]evolution
2021-06-09 do 2021-06-09
10
11
12
13
15
16
VIII KONGRES POLSKA CHEMIA 2021
2021-06-16 do 2021-06-16
EUROBIOTECH Online 2021
2021-06-16 do 2021-06-16
17
Beauty Innovations 2021 ONLINE
2021-06-17 do 2021-06-18
19
GENialne terapie
2021-06-19 do 2021-06-19
20
LNE ONE DAY
2021-06-20 do 2021-06-20
21
22
23
25
26
27
29
Korzyści z automatycznego ważenia
2021-06-29 do 2021-06-30
PHARM Connect Congress 2021
2021-06-29 do 2021-06-30
30
1
3
4
Newsletter