Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Usługa: Badania farmakokinetyczne obejmujące analizę stężenia substancji czynnej oraz jej metabolitów w wybranych tkankach lub płynach ustrojowych
Zapytanie ofertowe do firmy: NeoLekZintegrowane Laboratorium NeoLek Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii
Newsletter