Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Dziś pierwszy dzień IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw.
20.05.2011

Główym celem rozpoczętej dziś konferencji była wymiana poglądów, dotyczących oceny składu, bezpieczeństwa, jakości owoców i warzyw oraz produktów, otrzymanych z tych surowców z wykorzystaniem konwencjonalnych i innowacyjnych technologii.

Konferencja została podzielona na trzy bloki tematyczne JAKOŚĆ, TRENDY oraz TECHNOLOGIĘ.
 

Pierwszy dzień dotyczył wszytskich zgadanien związanych z  jakością oraz obecnie panujących stylów żywieniowych .
 

Sesja JAKOŚĆ rozpoczęła się przed godziną 10. Pierwszy zaprezentowany temat nawiązywał do problemów jakie napotykamy w przemysle sokowniczym. Wykład poprowadził prof.dr hab Witold Płocharski, który przewodniczy Krajowej Unii Producentów Soków (skupia przedstawicieli zakładów przetwórczych).

Drugi blok tematyczny nosił nazwę TRENDY. Sesja obejmowała tematykę innowacyjnych zastosowań tradycyjnych produktów spożywczych i tak na przykład burak ćwikłowy okazuje być się doskonałym surowcem  bioaktywnym , natomiast chipsy owocowe i warzywne są cennym źródełm przeciwutleniaczy.

 Każda część modułowa zakończona była krótką dyskusją, która była jednocześnie podsumowaniem danej sesji tematycznej. Jutrzejsza część będzie poświęcona Technologii w przetwórstwie żywności.Uczestnicy drugiego dnia konferencji będą mogli usłyszeć ciekawe referaty poświęone między innymi:  zawartości związków polifenolowych i ich właściwości w sokach jabłkowych wzbogaconych wytłokami po obróbce enzymatycznej.

Konferencja to kontynuacja corocznych spotkań, które umożliwiają prezentację dorobku naukowego zarówno młodej jak i doświadczonej kadry naukowej oraz są okazją do dyskusji z przedstawicielami przemysłu. Mamy nadzieję, że tegoroczna konferencja przyczyni się do dalszej integracji środowiska, związanego zawodowo z zagadnieniami doskonalenia oceny jakości oraz wytwarzania produktów, z owoców i warzyw, o należytym bezpieczeństwie zdrowotnym i udokumentowanych właściwościach prozdrowotnych.

 Więcej informacji na temat drugiego  dnia konferencji na stronie poświęconej IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Technologów PrzetwórstwaOwoców i Warzyw.

Red. Agata Bednarek

KOMENTARZE
Newsletter