Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Znaki towarowe - uzyskiwanie praw wyłącznych dla znaków towarowych w Polsce, w Europie dla znaków towarowych UE oraz międzynarodowo
Wsparcie przy wyborze znaku towarowego, badanie znaku towarowego, przygotowanie startegii uzyskania prawa wyłącznego dla znaku towarowego, przygotowanie zgłoszenia znaku towarowego, ustalenia listy towarów i usług, złożenia zgłoszenia w stosownym urzędzie patentowym – Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej UPRP, Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO (znak towarowy UE), Biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO w systemie Madryckim oraz krajowych Urzędach patentowych poprzez współpracujących z kancelarią pełnomocników, kontynuacja postępowania i nadzorowanie postępowania przed stosownym urzędem do uzyskania prawa wyłącznego oraz utrzymywanie tych praw
Newsletter