Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu

ul. Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

Główny telefon: +48 12 664 42 00

Główny email: cittru@uj.edu.pl

Strona www: www.cittru.uj.edu.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu

Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu

Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Kategoria: środowisko

Słowa klucze (tagi): procesy nowotworowe, określenie cytotoksyczności, funkcje rozrodcze, Real-time PCR

 

Tematyka badań naukowych:

 • wpływ zanieczyszczeń środowiska, leków i konserwantów na funkcje rozrodcze, procesy nowotworowe i choroby cywilizacyjne.

Potencjalne zastosowanie prowadzonych badań naukowych:

 • badania in vitro i ex vivo: hodowle pierwotne oraz linie komórek jajnika, łożyska oraz gruczołu mlekowego.

Aparatura badawcza dostępna do działalności komercyjnej:

 • CO2  inkubator (Lab-line, USA, 2001);
 • CO2 inkubator (BINDER, Germany, 2012);
 • Laminar flow chamber (Hera safe, Heraeus, USA, 2001);
 • FLx800 fluorescene microplate reader (BIO-TEK Instruments, USA, 2006);
 • ELx808 ELISA microplate reader (BIO-TEK Instruments, USA, 2005);
 • KC JUNIOR software to data analysis (BIO-TEK Instruments, USA);
 • Shaker-Termostat (Elmi, 2011);
 • Bio-Rad Mini-Protean 3 apparatus (Bio-Rad Laboratories, 2002, 2013);
 • ChemiDoc-It Imaging System (UVP, CA, 2012);
 • VisionWorks LS Acquisition and Analysis (UVP, CA);
 • Centrifuges 5430 and 5417R (Eppendorf, 2011);
 • Mastercycler personal (Eppendorf, 2010);
 • BioPhotomete plus (Eppendorf, 2012);
 • DNA/RNA UV-Cleaner laminar (BIOSAN, 2011);
 • StepOnePlus Real-time PCR System (Applied Biosystems, 2013);
 • Vortex (Gilson);
 • Microscops (MEIJI Techno);
 • GraphPad Prism 5 (GraphPad Software, USA).

Potencjalne usługi badawcze:

 • określenie cytotoksyczności;
 • badanie poziomu hormonów steroidowych i białkowych;
 • określenie proliferacji oraz innych parametrów hodowli;
 • określenie ekspresji genów i białek;
 • aktywacja enzymów detoksykacyjnych;
 • testy migracji inwazyjności.

Stosowane metody i techniki badawcze:

 • hodowle komórkowe i organotypowe;
 • testy immunoenzymatyczne (kolorymetria i fluorescencja);
 • PCR w czasie rzeczywistym;
 • Western Blot.


Kontakt: cittru@uj.edu.pl

_________________________________________________________________________________________________

 

Department of Physiology and Toxicology of Reproduction

Faculty: Faculty of Biology and Earth Sciences

Category: environment

Catchword (tags): cancer, cytotoxicity assays, reproductive function, Real-time PCR


Scientific research subjects:

 • the impact of environmental pollution, drugs, preservatives on reproductive function, cancer progression and civilization diseases.

Potential application of scientific research:

 • in vitro and ex vivo primary and cell lines culture of ovarian, placental and mammary gland cells.

Research apparatus available to commercial activity:

 • CO2 incubator (Lab-line, USA, 2001);
 • CO2 incubator (BINDER, Germany, 2012);
 • Laminar flow chamber (Hera safe, Heraeus, USA, 2001);
 • Flx800 fluorescence microplate reader (BIO-TEK Instruments, USA, 2006);
 • Flx808 ELISA microplate reader (BIO-TEK Instruments, USA, 2005);
 • KC JUNIOR software to data analysis (BIO-TEK Instruments, USA, 2005);
 • Shaker-Termostat (Elmi, 2011);
 • Bio-Rad Mini-Protean 3 apparatus (Bio-Rad Laboratories, 2002, 2013);
 • ChemiDoc-It Imaging System (UVP CA, 2012);
 • VisionWorks LS Acquisition and Analysis (UVP CA, 2012);
 • Centrifuges 5430 and 5417R (Eppendorf, 2011);
 • Mastercycle personal (Eppendorf, 2010);
 • BioPhotomete plus (eppendorf, 2012);
 • DNA/RNA UV-Cleaner laminar (BIOSAN, 2011);
 • StepOnePlus Real-time PCR System (Applied Biosystems 2013);
 • Vortex (Gilson);
 • Microscops (MEIJI Techno);
 • GraphPad Prism5 (Graphpad software, USA).

Potential research services:

 • cytoxicity assays
 • protein and steroid hormones levels
 • cell proliferation and other parameters in culture
 • gene and protein expression
 • activation of detoxification enzymes

Methods and research techniques:

 • monolayer and organotypic culture;
 • immunoenzymatic assays (colorimetric and fluorometric);
 • Real-time PCR;
 • Western Blot.


Contact: cittru@uj.edu.pl

news

<Czerwiec 2022>

pnwtśrczptsbnd
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Newsletter