Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wyroby medyczne

 

W ramach swojej specjalizacji Kancelaria zajmuje się również problematyką prawną obrotu wyrobami medycznymi. Braliśmy udział w wielu projektach dotyczących wprowadzania do obrotu, reklamy i dystrybucji wyrobów medycznych oraz wyrobów medycznych do diagnostyki In vitro. Opiniowaliśmy również zgodność polskich regulacji z prawem wspólnotowym oraz analizowaliśmy wpływ nowej ustawy o wyrobach medycznych z 2010 r. na obowiązki uczestników rynku.

Newsletter