Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Ustawianie i optymalizacja metodyki analiz molekularnych.

Grajewska 6/8 m. 26

03-766 WARSZAWA

Główny telefon: +48 22-668-24-83

Główny email: mbs@mbs.biz.pl

Strona www: http://www.mbs.biz.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Ustawianie i optymalizacja metodyki analiz molekularnych.

- reakcja PCR

- reakcja Real Time PCR

- analizy ilościowe

- analiza loci mikrosatelitarnych

- sekwencjonowanie

Termin wykonania i cena ustalana jest z zamawiającym w zależności od objektu badań i potrzeb zamawiającego.

Newsletter