Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Przyżyciowa wizualizacja luminescencji i fluorescencji w żywym organizmie

przyżyciowa wizualizacja luminescencji i fluorescencji w żywym organizmie, umożliwiająca obserwację podczas prowadzonego eksperymentu wzrastającego n owotworu o raz t worzących się przerzutów

Newsletter