Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Przygotowanie zwalidowanych zestawów do analizy ekspresji genów techniką Real Time PCR z barwnikami interkalującymi (SYBR, Eva Green itd.).

Grajewska 6/8 m. 26

03-766 WARSZAWA

Główny telefon: +48 22-668-24-83

Główny email: mbs@mbs.biz.pl

Strona www: http://www.mbs.biz.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Przygotowanie zwalidowanych zestawów do analizy ekspresji genów techniką Real Time PCR z ba

Usługa obejmuje projektowanie i syntezę pary starterów oraz przygotowanie wzorcowego DNA.

 

Do wykonania usługi potrzebujemy od klienta:

- sekwencję docelową (numer sekwencji w GenBank lub sekwencję w postaci pliku)
- RNA lub cDNA, co najmniej 1 µg cDNA na każdy gen.

Czas realizacji - 14 dni
 

UWAGA: pomiar należy przeprowadzać, dla co najmniej dwóch genów jednocześnie - dla genu referencyjnego i jednocześnie dla genu/genów badanych

  

Cena – 620 PLN netto [zwalidowane sekwencje starterów; zsyntetyzowane startery (skala syntezy - 0,025 mM); mieszanka do Real Time PCR na 100 reakcji o objętości 20 ml]

Newsletter