Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Projektowanie starterów do reakcji PCR, Real Time PCR, HRM PCR i sekwencjonowania.

Grajewska 6/8 m. 26

03-766 WARSZAWA

Główny telefon: +48 22-668-24-83

Główny email: mbs@mbs.biz.pl

Strona www: http://www.mbs.biz.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Projektowanie starterów do reakcji PCR, Real Time PCR, HRM PCR i sekwencjonowania.

Do wykonania usługi potrzebujemy od klienta sekwencji docelowej (nr sekwencji w GenBank lub plik sekwencji).

 

W przypadku analizy alternatywnego splicingu genów – od klienta potrzebna jest informacja o formach splicingowych transkryptu. Oddzielne pary starterów potrzebne są dla każdej formy splicingowej lub do każdego ekzonu.

 

Wynik zostanie podany w postaci pliku tekstowego zawierającego sekwencję pary starterów.

 

Czas realizacji – 3 dni

 

Cena netto:  150 PLN za sekwencję pary starterów 

Newsletter