Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Prawo autorskie

 

Prawo autorskie, jako dziedzina prawa własności intelektualnej, pozostaje w bezpośrednim polu działalności kancelarii. Prowadzimy kompleksową obsługę z zakresu szeroko rozumianego prawa autorskiego na rzecz przedsiębiorców oraz innych podmiotów, w tym na rzecz agencji reklamowych, a w szczególności sporządzenie umów o przeniesienie praw autorskich, umów licencyjnych, umów o wykorzystanie wizerunku.

Newsletter