Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
pH

Symbol

CLA/PLC/23

Opis metody badań

M. potencjometryczna

Szczegóły, literatura

PN-A-79011-10:1998
Tytuł: Koncentraty spożywcze - Metody badań - Oznaczanie pH Abstrakt: Podano potencjometryczną metodę oznaczania pH w roztworach koncentratów spożywczych.

PN-EN 1132:1999
Tytuł: Soki owocowe i warzywne - Oznaczanie pH Abstrakt: Określono metodę oznaczania pH soków owocowych i warzywnych. Oznaczanie wykonywane jest potencjometrycznie. Ustalono sposób przygotowania próbki do badań oraz kalibracji pehametru z użyciem roztworów buforowych. Opisano zasadę metody, wykonania pomiaru i podawania wyników oraz protokół badania. W załącznikach, podano bibliografię dotyczącą metody (załącznik A) i wyniki obliczeń statystycznych uzyskanych na podstawie badań międzylaboratoryjnych (załącznik B).

 

news

<Wrzesień 2019>

pnwtśrczptsbnd
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
17
Biznes w Genach
2019-09-17 do 2019-09-17
18
Cancer Prevention 2020
2019-09-18 do 2019-09-18
21
22
27
28
29
2
Business Insider Trends Festival
2019-10-02 do 2019-10-03
4
BioNinja Challenge 2019
2019-10-04 do 2019-10-06
5
6
Newsletter