Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Patenty - uzyskiwanie praw wyłącznych na wynalazki w Polsce, Europie i międzynarodowo
Prowadzimy cała procedurę, wspieramy w identyfikacji wynalazku, przygotowaniu startegii uzyskania patentu, przygotowaniu zgłoszenia patentowego, złożeniu zgłoszenia w stosownym urzędzie – Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej UPRP, Europejskim Urzędzie Patentowym EPO, Biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO w trybie PCT, oraz w regionalnych i krajowych Urzędach patentowych poprzez współpracujących z Kancelarią pełnomocników, kontynuacja i nadzorowanie postępowania przez stosownym urzędem do uzyskania prawa wyłącznego oraz utrzymywanie tych praw

UWAGA: komórka A1 musi mieć dokładnie taką nazwę ( "Nazwa" ):
Plik musi być w formacie XLS
Newsletter