Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Mineralizacja mokra mikrofalowa pojedynczej próbki

ul. Głęboka 28

Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii, piętro III

20-612 Lublin

Główny telefon: +48 81 531 97 77

Główny fax: +48 81 531 97 77

Główny email: clb@up.lublin.pl

Strona www: http://www.clb.up.lublin.pl/

Wyślij zapytanie ofertowe
Mineralizacja mokra mikrofalowa pojedynczej próbki

Symbol

CLA/ASA/11

Opis metody badań

Przeprowadzenie próby do roztworu za pomocą mieszaniny kwasów z użyciem energii mikrofalowej

Szczegóły, literatura

PN-EN 13805:2003
Tytuł: Artykuły żywnościowe - Oznaczanie pierwiastków śladowych - Mineralizacja ciśnieniowa.Abstrakt: Opisano metodę mineralizacji ciśnieniowej artykułów żywnościowych z użyciem mieszaniny kwasów azotowego (V), chlorowodorowego oraz nadtlenku wodoru. Dopuszczono użycie zestawów mikrofalowych. Metoda ma zastosowanie przy oznaczaniu pierwiastków śladowych. Została sprawdzona w badaniach międzylaboratoryjnych w połączeniu z technikami absorpcji atomowej, ICP-MS, ICP-OES i woltametrii.

PN-EN 14084:2004
Tytuł: Artykuły żywnościowe - Oznaczanie pierwiastków śladowych - Oznaczanie zawartości ołowiu, kadmu, cynku, miedzi i żelaza metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej (AAS) po mineralizacji mikrofalowej Abstrakt: Określono metodę oznaczania zawartości ołowiu, kadmu, cynku, miedzi i żelaza w artykułach żywnościowych metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej po mineralizacji mikrofalowej, która nie może być stosowana w odniesieniu do olejów, tłuszczów oraz innych produktów o bardzo wysokiej zawartości tłuszczu.

 

Newsletter