Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Kinetyka reakcji enzymatycznych
Badania własności i funkcji białek metodami biochemicznymi i biofizycznymi.
Newsletter