Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Identyfikacja gatunków bakterii, grzybów, roślin i zwierząt.

Grajewska 6/8 m. 26

03-766 WARSZAWA

Główny telefon: +48 22-668-24-83

Główny email: mbs@mbs.biz.pl

Strona www: http://www.mbs.biz.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Identyfikacja gatunków bakterii, grzybów, roślin i zwierząt.

Wykonujemy identyfikację taksonomiczną grzybów roślin i zwierząt metodą barkodingu DNA, a bakterii - sekwencjonowaniem rDNA.

Usługa obejmuje:
- izolację DNA z dostarczonego materiału
- amplifikację właściwych genów markerowych (gen I podjednostki oksydazy cytochromowej - COI dla zwierząt; ITS1 i ITS2 dla grzybów; rbcl i matK dla roślin)
- sekwencjonowanie
- porównanie sekwencji z bazą BOLD (w przypadku braku danych w BOLD z GenBank)
- raport końcowy

Termin wykonania i cena ustalana jest z zamawiającym w zależności od objektu badań i potrzeb zamawiającego.

Newsletter