Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Fosfor całkowity w mięsie i przetworach mięsnych

ul. Głęboka 28

Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii, piętro III

20-612 Lublin

Główny telefon: +48 81 531 97 77

Główny fax: +48 81 531 97 77

Główny email: clb@up.lublin.pl

Strona www: http://www.clb.up.lublin.pl/

Wyślij zapytanie ofertowe
Fosfor całkowity w mięsie i przetworach mięsnych

Symbol

CLA/PLC/29

Opis metody badań

M. spektrofotometryczna

Szczegóły, literatura

PN-A-82060:1999
Tytuł: Mięso i przetwory mięsne - Oznaczanie zawartości fosforu Abstrakt: Opisano sposób oznaczania zawartości fosforu ogólnego w mięsie i przetworach mięsnych (w tym drobiowych) oraz sposób obliczania zawartości fosforu dodanego w przetworach mięsnych i drobiowych. Podano zasadę metody, odczynniki oraz aparaturę. W załączniku A (informacyjnym) podano metodę identyfikacji ważniejszych związków fosforu.

PN-ISO 13730:1999
Tytuł: Mięso i przetwory mięsne - Oznaczanie zawartości fosforu całkowitego - Metoda spektrofotometryczna Abstrakt: Opisano spektrofotometryczną metodę oznaczania zawartości fosforu całkowitego w mięsie i przetworach mięsnych, łącznie z drobiem.

PN-ISO 2294:1999
Tytuł: Mięso i przetwory mięsne - Oznaczanie zawartości fosforu całkowitego (Metoda odwoławcza) Abstrakt: Opisano metodę polegającą na mineralizacji próbki kwasem siarkowym i azotowym, wytrąceniu fosforu jako fosfomolibdenianu chinoliny, wysuszeniu i zważeniu osadu. W rozdziale 10 opisano alternatywną metodę mineralizacji.

 

Newsletter