Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Dodatkowe prawa ochronne dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin (SPC)
Składanie wniosków i prowadzenie procedury dotyczącej uzyskania dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin w Polsce i międzynarodowo (tzw. dodatkowych świadectw ochronnych dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin)
Newsletter